Bài 01_Những thông tin cần biết khi đầu tư chứng khoán

Chào các bạn, bài viết này là bài viết đầu tiên mà những người mới tham gia đầu tư chứng khoán cần đọc khi bắt tay vào việc đầu tư chứng khoán. Như các bạn đã biết, đầu tư chứng khoán là hành động mua cổ phần của doanh nghiệp phát hành và trở thành cổ đông (chủ sở hữu) của doanh nghiệp đó. Vì vậy, chắc chắn rằng, khi các bạn quyết định đem số tài sản làm lụng vất vả cả đời để gửi gắm vào 1 công ty nào đó thì bạn sẽ phải chọn cho mình một doanh nghiệp có uy tín cao, thương hiệu nổi bật, ban lãnh đạo giàu kinh nghiệm… để đảm bảo an toàn cho tài sản của bạn cũng như đảm bảo suất sinh lời hàng năm cho khoản đầu tư của bạn. Chính vì thế, trong bài viết này mình sẽ chỉ ra một số thông tin quan trọng bạn cần biết rõ trước khi tiến hành quyết định đầu tư tiền mua cổ phần của một doanh nghiệp nào đó.

Thông tin quan trọng số 1: Bản cáo bạch

Bản cáo bạch là tài liệu chào bán cổ phiếu của công ty, trong bản cáo bạch này, hầu như tất cả các thông tin các bạn cần đều có, từ thông tin cơ bản về doanh nghiệp, các rủi ro, ban lãnh đạo, cơ cấu cổ đông, báo cáo tình hình kinh doanh trong năm gần nhất, giá chào bán cổ phiếu…v..v…

Thông tin quan trọng số 2: Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên được doanh nghiệp soạn thảo và gửi đến các cổ đông trước mỗi kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông hàng năm. Mỗi năm doanh nghiệp sẽ phải có 01 báo cáo thường niên nhằm báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình cho các cổ đông và cũng để cho các nhà đầu tư khác tìm hiểu về doanh nghiệp. Các thông tin trong báo cáo thường niên cũng chi tiết như Bản cáo bạch và có tính “update” liên tục mỗi năm nên thường mình sẽ đọc Báo cáo thường niên để tổng hợp thông tin trước khi tiến hành đầu tư.

Có một câu nói thế này: Nếu bạn xác định nghiêm túc với công việc đầu tư cổ phiếu thì việc đầu tiên bạn phải làm đọc Báo cáo thường niên

Thông tin quan trọng số 3: Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được sinh ra nhằm báo cáo cho các cổ đông tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, khả năng tạo tiền, sử dụng tiền và huy động tiền cho doanh nghiệp. Từ báo cáo tài chính, cổ đông có thể tính toán ra các chỉ số tài chính để biết được hiệu quả hoạt động, hiệu quả sinh lời trên vốn, khả năng an toàn tài chính, công nợ của doanh nghiệp. Những cổ đông nắm giữ lượng cổ phiếu lớn còn có thể gửi thư đến ban lãnh đạo nhằm chỉ ra những lỗi sai trong vấn đề quản trị với mục đích giúp ban lãnh đạo vận hành doanh nghiệp tốt hơn.

Thông tin quan trọng số 4: Các thông khác doanh nghiệp công bố có tính chất ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Các thông tin khác được doanh nghiệp công bố có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ví dụ như: Doanh nghiệp ký được hợp đồng lớn; doanh nghiệp có quyết định xây dựng nhà máy mới, mở thêm các cửa hàng mới; doanh nghiệp được hưởng lợi từ giá bán thành phẩm tăng; doanh nghiệp có nhà đầu tư chiến lược đầu tư vốn lớn; doanh nghiệp có sự thay đổi ban lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc…v..v…

Những thông tin quan trọng trên các bạn có thể tìm đọc trong phần “Công bố thông tin” trong mục “Quan hệ cổ đông” trên website của Công ty hoặc tìm trên các website tài chính như Cafef.vn, Vietstock.vn.

Các bài viết sắp tới mình sẽ đi sâu vào những Thông tin quan trọng này để hướng dẫn các bạn đi sâu hơn vào tìm hiểu cơ bản doanh nghiệp trước khi tiến hành đầu tư…

_______________________________________________________________________________________________________________________

Các bạn nhấn vào đây để đọc tiếp Bài 2: Chắt lọc thông tin trong Báo cáo thường niên!!!

Để được hỗ trợ tốt hơn nữa, các bạn vui lòng tham gia nhóm zalo của mình: https://zalo.me/g/kvubcp949

Các bạn cần mở tài khoản chứng khoán liên hệ số điện thoại & zalo sau của mình: 03 9894 6666

 

 

Đăng nhập tham gia cộng đồng

Đăng ký