GÓC NHÌN CƠ BẢN – VND: Cơ hội cho đầu tư Trung hạn

Năm 2020, theo báo cáo của VND, các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của VND đều có tăng trưởng tích cực trong đó:

  • Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt 750 tỷ đồng, sau khi trừ các khoản lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL là 346 tỷ đồng thì thu nhập từ hoạt động này là 404 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.
  • Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới tăng trưởng mạnh lên 478 tỷ đồng sau khi trừ đi chi phí từ hoạt động môi giới cũng cho kết quả tăng trưởng rất tích cực đạt 284 tỷ đồng so với cùng kỳ đạt 180 tỷ đồng.
  • Các hoạt động khác như hoạt động cho vay, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, đầu tư các tài sản tài chính sẵn sàng để bán có thu nhập biến động đi ngang trong năm.

Tổng kết lại, lợi nhuận sau thuế của VND đạt 689 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ là 386 tỷ đồng trong Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2020.

Thanh khoản thị trường vẫn ở mức cao sẽ giúp cho ngành chứng khoán tiếp tục thăng hoa trong thời gian tới với kỳ vọng gia tăng thu nhập từ hoạt động môi giới, hoạt động đầu tư và hoạt động cho vay.

Hiện nay, định giá của VND vẫn còn đang rất hấp dẫn đối với những nhà đầu tư trung hạn và dài hạn và được thể hiện bằng chỉ số P/B đang ở mức tương đối thấp.

VPVers đang nhìn thấy một cơ hội lớn khi cổ phiếu VND giảm giá.

Vùng giá mua: Quanh vùng 23.000 đồng – 25.000 đồng

Vùng giá bán – chốt lãi: Quanh vùng 35.000 đồng

Vùng giá bán – cắt lỗ: Quanh vùng 22.500 đồng

Thời gian nắm giữ: 60 ngày kể từ ngày mua

_______________________________________________________________________________________________________________________

VPVer: Nguyễn Thanh Tú

Telephone & Zalo: 03 9894 6666

Đăng nhập tham gia cộng đồng

Đăng ký