GÓC NHÌN CƠ BẢN – BWE: Cổ phiếu tiềm năng trong Trung hạn

Các mảng kinh doanh: sản xuất và cung cấp nước sạch; xử lý chất thải và nước thải trên địa bàn tỉnh Bỉnh Dương; sản xuất phân compost.

Kết quả kinh doanh năm 2020

Kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (BWE) tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Doanh thu tăng từ 2.545 tỷ đồng lên 3.025 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ tăng từ 476 tỷ đồng lên 538 tỷ đồng. Việc doanh thu công ty tăng trưởng 18,8% cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty hay nói cách khác là thị phần của công ty đang ngày càng tăng trưởng tốt.

Số liệu doanh thu các năm khác như sau:

  • Năm 2018: 2.197 tỷ đồng
  • Năm 2017: 1.795 tỷ đồng
  • Năm 2016: 1.213 tỷ đồng

Như vậy trong 05 năm hoạt động gần nhất, thị phần trong ngành nước (chủ yếu là tại tỉnh Bình Dương) của BWE đang tăng rất nhanh góp phần thúc đẩy lợi nhuận sau thuế của công ty cũng tăng trưởng tương ứng.

Hệ số lợi nhuận ròng (LNST/DT) của BWE đạt 17,82% trong năm 2020 thấp hơn 0,89% so với năm 2019 do Chi phí tài chính trong năm của công ty tăng mạnh từ 128 tỷ đồng lên 214 tỷ đồng (trong năm công ty đã gia tăng vay nợ ngắn hạn từ 869 tỷ đồng lên 1.280 tỷ đồng, vay nợ dài hạn tăng từ 1.799 tỷ đồng lên 2.220 tỷ đồng).

Hệ số lợi nhuận gộp (LNG/DT) của công ty đạt 40,86% năm 2020 tăng nhẹ so với 40,66% năm 2019 cho thấy mức giá bán hàng và giá vốn của công ty được giữ ổn định trong năm. Với hệ số lợi nhuận gộp ở mức 40,86% thì có thể nói BWE đang hoạt động trong một lĩnh vực đầy tiềm năng. Việc còn lại của BWE để có được mức lợi nhuận tốt là kiểm soát tốt các chi phí của doanh nghiệp.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh của công ty, chúng ta có thể thấy rõ đóng góp chính vào lợi nhuận sau thuế là hoạt động kinh doanh chính của công ty với Lợi nhuận gộp đạt 1.236 tỷ đồng, bên cạnh đó các hoạt động cũng mang lại thu nhập cho công ty có thể kể đến như doanh thu hoạt động tài chính đạt 42,4 tỷ đồng, hoạt động khác với lợi nhuận 5 tỷ đồng.

Tổng chi phí hoạt động (Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp) của công ty được giữ ở tỷ lệ ổn định so với doanh thu. Năm 2019, tỷ lệ này là 16,36% và trong năm 2020 là 16,17%. Điều này cho thấy hoạt động quản lý chi phí của công ty đang rất tốt.

Tiếp theo xét về Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) của công ty, ta thấy được rằng ROEA liên tục tăng trưởng mạnh trong giai đoạn này. Năm 2020, ROEA đạt mức 18,48% gấp 3 lần lãi suất gửi tiền vào ngân hàng.

Trong năm, công ty đã tăng cường sử dụng nợ vay. Tỷ số Nợ/Vốn chủ sở hữu của công ty ở mức 1.3, có nghĩa là Vốn chủ sở hữu của BWE có 1 đồng thì số Nợ tương ứng là 1.3 đồng. Theo đánh giá riêng thì BWE đang tương đối mạo hiểm trong hoạt động tài chính của mình. Tuy nhiên trong ngắn hạn, BWE vẫn hoàn toàn đủ khả năng thanh toán với Chỉ số khả năng thanh toán ngắn hạn ở mức 1.4 (>1).

Nguồn vốn lưu động thường xuyên của BWE đạt giá trị 800 tỷ đồng ở số cuối năm 2020 (VCSH + Nợ dài hạn – TSDH = VLĐ thường xuyên) cho thấy công ty có nguồn tài trợ ổn định cho các hoạt động ngắn hạn.

Vì hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đặc thù nên các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng của BWE được giữ ở mức ổn định và không có dấu hiệu tăng thêm. Nhìn vào mặt thực tế thì người dân sử dụng nước sạch có rất ít trường hợp nợ lại tiền nước do số tiền thanh toán hóa đơn nước hàng tháng là không nhiều. Đây có thể được xem là một lợi thế ngành.

Cơ cấu tài sản cuối năm 2020

Với lượng tiền dôi dư lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, BWE đang sẵn sàng tiếp tục quá trình mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Công ty đang thực hiện xây dựng 7 dự án lớn và nhiều dự án nhỏ khác nhau. Trong đó có 03 Dự án cấp nước, 01 công trình tuyến ống nước, 01 dự án dầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân compost 3, 01 dự án lò đốt rác và 01 dự án Nhà máy xử lý nước thải.

 

Các đường ống cấp nước đã được gia tăng trong năm 2019 và dự tính sẽ còn tiếp tục được mở rộng thêm trong năm 2020 và 2021. Hoạt động trong lĩnh vực cấp nước sạch thì đường ống được mở rộng cũng chính là mở rộng hoạt động kinh doanh. Trước hết là bao phủ toàn tỉnh Bình Dương và sau đó là mở rộng ra các tỉnh thành lân cận. Sản phẩm của BWE là sản phẩm tiêu dùng thiết yếu nên sức cầu rất lớn, thanh toán tiền nhanh và không sợ bị nợ đọng hay ứ đọng tồn kho. Ngoài ra, giá nước cũng sẽ được điều chỉnh tăng do nguồn nước là một tài sản quý và các chi phí xử lý nước sạch cũng ngày một tăng nhiều hơn.

Hiện nay BWE đang đầu tư tiền vào 4 công ty trong đó 03 công ty đã được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán HNX (DNW, PRT, TLP). Suất sinh lợi trên vốn đầu tư của BWE vào các doanh nghiệp này tổng thể đang ở mức 2,54% là mức thấp. Việc này cho thấy hiệu quả đầu tư vốn của BWE là chưa tốt so vơi việc gửi tiền vào ngân hàng và nhận lãi hàng năm.

Tổng kết lại, hoạt động kinh doanh chính của BWE đang tăng trưởng rất tốt với mũi nhọn là hoạt động cấp nước trong tỉnh Bình Dương, bên cạnh đó mảng xử lý nước thải, chất thải cũng là một mảng tiềm năng mà doanh nghiệp đang tích cực mở rộng. Hoạt động quản trị rất tốt đối với khâu kiểm soát chi phí nhưng lại thể hiện sự yếu kém trong hoạt động đầu tư. Nếu trong tương lai, BWE thực hiện cơ cấu lại tài sản, cụ thể là thay đổi danh mục đầu tư để đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng hơn hoặc rút tiền về trả nợ, xây dựng nhà máy mới trong lĩnh vực cấp nước sẽ giúp BWE tối ưu hóa được nguồn vốn của mình.

Định giá cổ phiếu

Định giá theo phương pháp cổ tức

Với ngành nghề thiên về việc xã hội hóa sau này, BWE hoàn toàn có nhu cầu huy động nguồn vốn giá rẻ để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Với chi phí huy động vốn (suất hoàn vốn) là 5% thì VPV dự kiến mức giá mua theo phương pháp định giá bằng cổ tức sẽ là 30.000 đồng/cổ phiếu.

Định giá theo phương pháp P/E

Với nhiều dự án đang xây dựng sắp đi vào hoạt động, VPV dự kiến rằng tiềm năng tăng trưởng của BWE là rất lớn. Dự kiến năm 2021 và 2022 lợi nhuận sau thuế của công ty sẽ lần lượt tăng trưởng 10% và 15%. Với mục tiêu lợi nhuận như đự kiến, VPV tính toán giá mua cổ phiếu BWE theo phương pháp định giá P/E là 28.000 đồng/cổ phiếu.

Định giá chung

Dựa theo hai phương pháp định giá, VPV dự tính giá mua chiết khấu cuối cùng của BWE vào khoảng 29.000 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu cho năm 2021 và 2020 lần lượt là 35.000 đồng/cổ phiếu và 40.000 đồng/cổ phiếu tương ứng suất sinh lợi từ chênh lệch giá sẽ là 25%/01 năm và 42,9%/02 năm.

_______________________________________________________________________________________________________________________

VPV Investment – Thành viên phân tích: Nguyễn Thanh Tú (03 9894 6666)

Link nhóm tư vấn zalo: https://zalo.me/g/kvubcp949

Link nhóm tư vấn WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/ITrue2eMVPkBOTjYwy3j5S

Nhấn vào đây để đăng ký mở tài khoản chứng khoán !!!

 

Đăng nhập tham gia cộng đồng

Đăng ký