GÓC CƠ BẢN – VCS: Doanh nghiệp sở hữu Sản phẩm đá Thạch anh Số 1 Việt Nam

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

 • Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần VICOSTONE
 • Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, T.P Hà Nội
 • Mã cổ phiếu: VCS
 • Vốn điều lệ: 1.600.000.000.000 đồng
 • Vốn chủ sở hữu: 3.857.821.070.789 đồng

_______________________________________________________________________________________________________________________

Phần 1: Phân tích kết quả kinh doanh và hiệu quả sinh lời trên vốn

Doanh thu công ty liên tục tăng trưởng trong giai đoạn 2016-2020 mặc dù có một số năm tăng trưởng chậm. Năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty dẫn đến doanh thu chỉ tăng trưởng 1,7% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty đạt 34,7% trong năm 2020 có tăng trưởng nhẹ so với các năm trước do giá vốn tăng ít hơn. Như vậy, trong giai đoạn trên, công ty có lợi thế về giá vốn rẻ hơn hoặc giá bán của các sản phẩm của công ty được điều chỉnh tăng lên. Tỷ trọng chi phí hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần được công ty giữ ở mức biến động ổn định quanh mức 4% trong nhiều năm cho thấy hoạt động xây dựng và quản lý chi phí rất hiệu quả, kết quả còn thể hiện ra rằng 1 đồng chi phí đã tạo ra 24 đồng doanh thu. Từ đó, dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty cũng tăng trưởng rất đáng kể, năm 2020 lợi nhuận sau thuế đạt 1.428 tỷ đồng, tăng gấp 211% so với năm 2016 và tăng 1,3% so với 2019. Tỷ suất lợi nhuận ròng của công ty được giữ ổn định quanh mức 25% trong 4 năm 2017-2020.

Chỉ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) của công ty trong giai đoạn trên được giữ ở mức rất cao. Năm 2020, ROE của công ty giảm còn 37%, giải thích cho điều này, VPV nhận thấy rằng do tài sản của công ty tăng lên nhưng lại không tạo ra được nguồn doanh thu lớn hơn. Nguyên nhân là bởi hoạt động kinh doanh của VCS ở nước ngoài bị ảnh hưởng tương đối nhiều bởi dịch bệnh covid-19. Bước sang năm 2021, khi dịch bệnh được kiểm soát tốt với sự kiện tiêm chủng vắc xin trên diện rộng toàn thế giới, VPV kỳ vọng hoạt động sản xuất kinh doanh của VCS sẽ có sự tăng trưởng bứt phá trở lại.

Tổng tài sản và Tổng nguồn vốn của công ty đạt 6.055 tỷ đồng, trong đó cấu trúc nguồn vốn rất an toàn với tỷ trọng Nợ phải trả đạt 36% và Vốn chủ sở hữu đạt 64%. Trong năm 2020, nguồn vốn tăng thêm một phần được phân bổ vào tiền mặt và hàng tồn kho và một phần tài trợ cho Tài sản dở dang dài hạn.

Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu và khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty được giữ ở mức rất an toàn. Nguồn vốn lưu động thường xuyên được tài trợ từ nguồn vốn dài hạn giúp công ty có cấu trúc tài chính rất vững vàng.

Hiệu suất sử dụng Tài sản cố định của VCS đang có chiều hướng giảm, viêc này cho thấy hiệu quả hoạt động dựa trên đầu tư tài sản của VCS là chưa cao. Khi công ty đầu tư thêm vào tài sản cố định cụ thể là xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thêm máy móc thì trong tương lai chắc chắn sẽ phát sinh thêm doanh thu. Trong năm 2017, hiệu suất sử dụng Tài sản cố định hữu hình đạt 3.69 lần nhưng đến năm 2020 chỉ còn 2.89 lần. Trong tương lai, VCS cần đẩy mạnh hoạt động sản xuất và bán hàng nhằm tận dụng tối ưu cơ sở hạ tầng đã đầu tư mở rộng hay nói cách khác là khai thác triệt để Tài sản cố định hữu hình, tăng thu nhập cho công ty.

Tổng kết phần 1: Kết quả kinh doanh của công ty đang tăng trưởng tốt, duy chỉ có năm 2020 do ảnh hưởng bởi dịch bệnh dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của VICOSTONE bị ảnh hưởng. Chỉ số ROE của công ty đạt 37% trong năm 2020, nằm ở mức rất cao. Cấu trúc vốn của VICOSTONE rất an toàn và được xây dựng rất vững chắc.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Phần 2: Phân tích khoản phải thu và hiệu quả quản lý hàng tồn kho

Phân tích khoản phải thu

Các khoản phải thu ngắn hạn của VICOSTONE có chiều hướng gia tăng trong giai đoạn 2016 -2020, đặc biệt khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng mạnh từ 685 tỷ đồng năm 2016 lên 1.921 tỷ đồng năm 2020 đạt mức tăng gấp 3 lần. Trong đó, phần lớn là khoản phải thu từ các bên liên quan tăng thêm, ngược lại Phải thu khách hàng của công ty giảm từ 858 tỷ đồng xuống còn 615 tỷ đồng.

Về phải thu các bên liên quan, theo thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, các giao dịch với bên liên quan bao gồm các hoạt động như: Bán nguyên vật liệu, vật tư cho công ty mẹ, bán thành phẩm cho công ty con cũng Tập đoàn. Qua đó, VPV nhìn ra được rằng VICOSTONE chủ lực là hoạt động sản xuất và có hoạt động bán hàng thông qua các Công ty trong cùng tập đoàn bên cạnh việc tự kinh doanh. Cụ thể phải thu liên quan lớn nhất đến từ Công ty TNHH Stylenquaza được thành lập tại Hoa Kỳ thông qua công ty con của VICOSTONE là Style Stone. (Thông tin thành lập Công ty TNHH Stylenquaza xem tại website http://www.ssc.gov.vn/ubck/htfileservlet?id=533773)

So sánh giữa 02 năm 2019 và 2020, Phải thu ngắn hạn khách hàng không biến động nhiều và công ty cũng không ghi nhận tăng thêm Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi. Với lợi nhuận báo cáo năm 2020, VICOSTONE gần như đã thu được toàn bộ lợi nhuận về công ty.

Vòng quay khoản phải thu không quá tích cực khi chỉ đạt 2.9 vòng/năm tương đương Kì thu tiền là 123 ngày. Trong tương lai, VICOSTONE cần đưa vòng quay khoản phải thu về mức cao hơn tương ứng với số ngày của Kì thu tiền phải giảm xuống. Việc bán hàng cho công ty trong Tập đoàn nhưng để cho Kì thu tiền tăng lên quá nhiều sẽ bị đánh giá là không chuyên nghiệp. Dù là bán hàng cho Công ty trong Tập đoàn hay công ty ngoài thì đều cần phải có một chính sách bán hàng chung với thời gian thu tiền như nhau. Như vậy mới tránh được những rủi ro cố hữu và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.

Trong tương lai VCS sẽ cần phải thay đổi chính sách thu hồi công nợ đối với các Công ty con bằng cách giảm thời gian thu tiền bán hàng, giữ kì thu tiền biến động ở mức thấp hơn và duy trì ổn định.

Phân tích hiệu quả quản lý hàng tồn kho

Hàng tồn kho của công ty chủ yếu tập trung ở Thành phẩm và Hàng hóa. Đăc biệt, hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 66,2% tổng hàng tồn kho. Giá trị thành phẩm được giữ ổn định chứng tỏ sản phẩm của công ty sản xuất không bị tồn đọng nhiều trong 05 năm qua. Đối với chỉ tiêu hàng hóa, VPV phân tích rằng VCS ngoài việc tự sản xuất các loại đá thạch anh thì công ty còn nhập ngoài hàng hóa của các doanh nghiệp khác sau đó thực hiện phân phối bán với mục đích là đa dạng hóa danh mục sản phẩm, giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn. Ngoài ra có nhiều khả năng là các hàng hóa được công ty nhập về bán rất tốt nên công ty đã gia tăng giá trị các loại hàng hóa nhập về từ 681 tỷ đồng năm 2016 lên 1.343 tỷ đồng năm 2020. Nếu doanh thu tiếp tục tăng trưởng thì chứng tỏ hướng phát triển của công ty là đúng đắn.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Phần 3: Phân tích giá trị thặng dư và hoạt động đầu tư

Trong giai đoạn 2016-2020, VICOSTONE không có các khoản tiền gửi tiết kiệm, thay vào đó công ty đã đầu tư xây dựng tài sản cố định, cụ thể là cải tạo nâng cấp dây chuyền mài số 1, lắp đặt bổ sung dây chuyển rung ép số 3 đặt ngay cạnh dây chuyển 1. Dây chuyền mài bóng sau khi đi vào hoạt động đã giúp tăng công suất dây chuyền mài hiện tại, tăng 200.000m2 sản phẩm/năm. Dây chuyền 3 sẽ giúp công ty tạo ra những sản phẩm mới đòi hỏi công nghệ phức tạp hơn, nâng cao năng lực sản xuất và doanh thu của công ty.

Tính thời điểm năm 2020, Công ty không có hoạt động đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Phần 4: Phân tích lưu chuyển tiền tệ

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh của VICOSTONE luôn dương trong giai đoạn 2016-2020 cho thấy công ty đã kiểm soát tốt hoạt động kinh doanh, dòng tiền kinh doanh dương được công ty sử dụng để đầu tư mua sắm tài sản cố định và trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Từ việc năm nào VCS cũng trả cổ tức bằng tiền mặt, VPV thấy rằng chủ trương của của Ban lãnh đạo công ty là không tiết kiệm nhiều giá trị thặng dư, thay vào đó là sử dụng lợi nhuận sau thuế, đầu tư nâng cấp trang thiết bị máy móc, phân phối trả cổ tức cho cổ đông. Như vậy đầu tư mua cổ phiếu VCS, năm nào cổ đông cũng sẽ nhận được 1 khoản cổ tức bằng tiền mặt. Ngoài ra, viêc này cũng cho thấy là VCS thực có tiền mặt để trả cho các cổ đông chứ không phải là báo cáo ảo.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Phần 5: Tổng hợp các thông tin định tính

Nhận xét về Ban lãnh đạo

Chủ tịch HĐQT Hồ Xuân Năng và Tổng Giám đốc Phạm anh Tuấn đều nhà những người có trình độ chuyên môn cao, trong quá trình công tác đã trải qua nhiều chức vụ quản lý, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Đá ốp lát cao cấp.

Trong cơ cấu cổ đông, ban lãnh đạo công ty nắm giữ lượng cổ phần không quá nhiều, đáng chú ý, CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A nắm giữ 81,63% số cổ phần công ty và Chủ tịch HĐQT Hồ Xuân Năng của VCS cũng đang đương nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A. Tuy vậy chúng ta chưa thể kết luận ông Hồ Xuân Năng có phải là cổ đông lớn của VCS không nhưng có thể kết luận là ông Hồ Xuân Năng có liên quan lợi ích đến cả 2 công ty.

Về sản phẩm

Sản phẩm của VICOSTONE là lựa chọn hàng đầu cho các chuyên gia và người tiêu dùng cho hầu hết các ứng dụng bề mặt trong nhà bao gồm: Mặt bàn bếp, bàn trang điểm, bồn tắm, bồn rửa, tường, quầy bar, sàn nhà và nhiều ứng dụng khác. Sản phẩm của VICOSTONE là sự kết tinh hài hòa bởi các thành phần nguyên liệu với hơn 90% cốt liệu thạch anh tự nhiên, sản phẩm của VICOSTONE là sản phẩm khác biệt trên thị trường, có tính dẫn đắt xu thế mà các đối thủ cạnh tranh khó sao chép được.

Sản phẩm VICOSTONE được sản xuất trên nền tảng công nghệ rung ép vật liệu trong môi trường chân không, trên cơ sở thiết bị chuyển giao của hãng Breton Ý và sự cải tiến đột phá trong công nghệ – thiết bị của đội ngũ kỹ sư Vicostone.

Vị thế trong ngành

VICOSTONE là một trong những nhà xuất khẩu đá thạch anh hàng đầu thế giới, với sản phẩm được xuất khẩu tai hơn 40 quốc gia ở khắp 5 châu lục.

Doanh thu của VICOSTONE chủ yếu đến từ xuất khẩu, trong đó doanh thu từ thị trường chủ lực như Bắc Mỹ, Úc, Châu Âu chiếm 98% tổng doanh thu xuất khẩu (thị trường Mỹ đóng góp 50% doanh thu xuất khẩu).

Tại thị trường trong nước, sau hai năm tập trung đầu tư bài bản vào các hoạt động Marketing truyền thông tích hợp, Vicostone đã tăng cường mức độ nhận diện thương hiệu, tạo dựng được niềm tin và dần trở thành lựa chọn tiêu dùng hàng đầu của người tiêu dùng trong nước. Tình hình kết quả kinh doanh của Vicostone tại thị trường trong nước đã có bước tăng trưởng ấn tượng, khẳng định vị thế là thương hiệu đá thạch anh số 1 Việt Nam.

Dựa trên số liệu nhập khẩu đá thạch anh vòa Mỹ giai đoạn 2017-2019 thì nhu cầu tại thị trường Mỹ là rất lớn trong khi mức xuất khẩu đã thạch anh vào Mỹ của Việt Nam vẫn còn ở mức rất thấp. Như vậy dư địa tăng trưởng của thị trường Mỹ là rất lớn đối với ngành sản xuất đá thạch anh nói chung và Vicostone nói riêng.

Sự sụt giảm của đá thạch anh Trung Quốc, Ấn Độ tại thị trường Mỹ đã tạo lên một “khoảng trống” mở ra cơ hội tăng trưởng cho các nhà cung cấp khác.

Tại Mỹ, tổng số lượng m2 xuất khẩu đá thạch anh vào Mỹ 11 tháng đầu năm 2019 đạt 11,9 triệu m2, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2018. Tại Canada, số lượng nhà xây mới năm 2019 giảm 10,1% so với năm 2018. Con số này thậm chí lên tới gần 20% tại thị trường Úc, phần nào thể hiện được những khó khăn của thị trường xây dựng năm 2019. Tại thị trường trong nước, sự tăng trưởng mạnh của ngành du lịch trong những năm gần đây đã thúc đẩy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tăng mạnh. Điều này tạo cơ hội tăng trưởng cho các sản phẩm cao cấp như Vicostone.

Báo cáo của Freedonia cho biết hiện đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ việc sử dụng các vật liệu truyền thống như gỗ ép, nhựa tổng hợp, đá tự nhiên… sang sản phẩm đá thạch anh bởi độ bền và độ phong phú trong mẫu mã của sản phẩm này. Nhờ vậy, trong các loại vật liệu bề mặt, đá thạch anh được dự báo là vật liệu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong thời gian sắp tới.

Theo báo cáo nghiên cứu mới nhất của tạp chí Houzz – Mỹ về xu hướng năm 2020 (khảo sát trên 2.598 gia đình đã và đang có ý định xây sửa nhà), đá thạch anh tiếp tục là vật liệu được lựa chọn/ưu tiên nhiều nhất trong các vật liệu bề mặt.

Rủi ro của Vicostone

 • Rủi ro bị khởi kiện áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp từ Mỹ: Vicostone đã thường xuyên rà soát toàn bộ hệ thống quản trị để đảm bảo viêc truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm giải trình một cách rõ ràng và khóa học, chứng minh tính hợp lý của mọi chi phí giá thành và kinh doanh minh bạch công bằng; công ty cũng chủ động nghiên cứu đầy đủ về luật pháp Mỹ về bán phá giá và chống bán phá giá.
 • Những rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty có thể đến từ việc doanh thu đang tập trung ở một số nhà phân phối chính. Với các thị trường gián tiếp, kết quả kinh doanh của Công ty phụ thuộc vào sự thành công, sự nỗ lực trong hoạt động tiếp thị, bán hàng của đối tác. Mọi gián đoạn và biến động tiêu cực nếu có của đối tác trong hệ thống phân phối của Công ty có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh và hoạt động của Công ty.
 • Rủi ro từ thị trường trong nước là sự xuất hiện của một số đơn vị sản xuất đá thạch anh chất lượng thấp, giả làm đá của Vicostone làm loãng thị trường, cạnh tranh trực tiếp với Vicostone và làm giảm uy tín của Vicostone: để giảm thiểu rủi ro trên, Vicostone tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông – marketing nhằm nâng cao nhận biết về thương hiệu VICOSTONE và nhận biết về sản phẩm đá thạch anh; đẩy nhanh tiến độ mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm Vicostone đến các thị trường trọng điểm trong nước; xây dựng và phát triển hệ thống showroom, xưởng chế tác và kho vệ tinh của Vicostone tại các thị trường mục tiêu để đảm bảo chất lượng thành phẩm ở mức tốt nhất với người dùng cuối và tiếp tục nâng cao công tác quản trị chất lượng chặt chẽ trong mọi khâu từ sản xuất lắp đặt, đặc biệt là quản lý chất lượng dịch vụ tại các đại lý và đơn vị liên kết.
 • Rủi ro từ cạnh tranh từ các đối thủ sản xuất đá thạch anh hoặc các loại đá nhân tạo thay thế khác như Laminate, ceramic tấm lớn, hay gỗ ép, bê tông, thép…
 • Rủi ro tỷ giá

Định hướng chiến lược

Lấy sản xuất công nghiệp theo hướng sản xuất thông minh là kinh doanh cốt lõi, vật liệu sinh thái và sản phẩm công nghệ cao làm mũi nhọn, trong đó tập trung vào đá thạch anh và vật liệu Composite cao cấp.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Phần 6: Định giá cổ phiếu

Phương pháp định giá bằng cổ tức

Theo phương pháp định giá bằng cổ tức, VPV dự tính năm 2021, Vicostone sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 40% cho các cổ đông. Với suất hoàn vốn (chi phí vốn) là 5,5%/năm tương đương với lãi suất gửi ngân hàng thì giá mua cổ phiếu VCS mà VPV dự tính là 72.800 đồng (đã làm tròn). Do bài phân tích này được làm vào thời điểm từ 10-15/03/2021 nên đã lỡ mất cơ hội mua VCS tại vùng giá như trên.

Phương pháp định giá bằng P/E 

Với lợi nhuận dự tính năm 2020 và 2021 mỗi năm tăng trưởng quanh mức 20%/năm, VPV dự tính giá mua cổ phiếu VCS là 90.900 đồng/cổ phiếu tương đương P/E fw = 8.49. Suất sinh lời với mục tiêu nắm giữ 01 năm là 17,6% và 02 năm là 40,7%.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Phần 7: Một số điểm cần theo dõi trong quá trình đầu tư

 • Kết quả kinh doanh có tăng trưởng không?
 • Trong tương lai, Vicostone có quản lý tốt hơn khoản phải thu từ các khách hàng là công ty cùng tập đoàn không?
 • Có thông tin công ty bị điều tra áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp từ Mỹ không?
 • Thị phần tại thị trường Mỹ có tăng trưởng không?
 • Mức độ thành công của công ty tại thị trường Việt Nam?

_______________________________________________________________________________________________________________________

VPV Investment – Thành viên phân tích: Nguyễn Thanh Tú (03 9894 6666)

Link nhóm tư vấn zalo: https://zalo.me/g/kvubcp949

Link nhóm tư vấn WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/ITrue2eMVPkBOTjYwy3j5S

Nhấn vào đây để đăng ký mở tài khoản chứng khoán !!!

Đăng nhập tham gia cộng đồng

Đăng ký