GÓC CƠ BẢN – PVT: Đội tàu được trẻ hóa có giúp ích cho PVTrans?

“Góc cơ bản được VPV xây dựng dựa trên việc đáp ứng nhu cầu đầu tư nắm giữ cổ phiếu trong trung – dài hạn (thường là 02 năm). Nội dung trong Góc cơ bản được kết thành từ các nguồn thông tin như báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông, các nguồn báo chí…”

THÔNG TIN CÔNG TY

  • Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
  • Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Mã cổ phiếu: PVT
  • Vốn điều lệ: 3.236.512.460.000 đồng
  • Vốn chủ sở hữu: 6.220.009.234.593 đồng

_______________________________________________________________________________________________________________________

(Cách tiếp cận doanh nghiệp: Khi chúng ta chuẩn bị đầu tư tiền mua cổ phần của một doanh nghiệp, cái nhìn đầu tiên của chúng ta luôn hướng tới là doanh nghiệp đó làm ăn có kết quả tốt hay không?)

Phần 1: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh và hiệu quả sinh lời trên vốn

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

Trong giai đoạn 2016-2020, kết quả kinh doanh của Tổng công ty có sự tăng trưởng đáng kể. Doanh thu trong năm 2018 có sự tăng trưởng tốt nhưng đến 2019 thì tốc độ tăng trưởng giảm đi rõ rệt và đến năm 2020 thì đạt con số tăng trưởng âm. Qua viêc này có thể thấy PVTrans đã từng gặp khó trong bài toán mở rộng thị phần cung ứng dịch vụ của mình. Tuy doanh thu có sự trồi sụt nhưng kết quả lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty lại có sự tăng trưởng tương đối tốt, duy chỉ có năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến các hoạt động sử dụng dầu khí sụt giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty tăng trưởng -11%. Nhìn lại trong vài năm qua, Tổng công ty đã tiến hành trẻ hóa đội tàu, nhận định thị trường và chuyển hưởng từ hoạt động chủ yếu trong nội địa ra hoạt động ở các vùng quốc tế nhằm tăng trưởng thị phần cung ứng dịch vụ rộng rãi hơn. Qua đó, VPV kỳ vọng rằng các năm tới, với đội tàu trẻ, thương hiệu uy tín cùng với gần 20 năm kinh nghiệm làm vận tải của mình, kết quả kinh doanh của Tổng công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong những năm tiếp theo.

Xét trong giai đoạn trên, Hệ số lợi nhuận gộp của PVTrans được duy trì ở mức biến động tương đối ổn định, cơ cấu tổng chi phí hoạt động được chuẩn hóa ở quanh mức 3,7% trên doanh thu thuần. Để đạt được mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng trong khi doanh thu thuần lại có dấu hiệu chững lại, Tổng công ty đã đầu tư và tăng doanh thu từ hoạt động tài chính, hoạt động khác cũng đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh. Nhìn trên góc độ hiệu quả của hoạt động kinh doanh chính thì PVTrans đang có dấu hiệu chững lại nhưng xét trên tổng thể thì công ty đã có sự ứng biến linh động, tăng thu từ các nguồn khác giúp kết quả lợi nhuận sau thuế tăng trưởng – trong đó, hoạt động vận tải vẫn đóng vai trò chính.

Đối với ngành nghề vận tải có tính chất thiết yếu cùng với hoạt động đầu tư làm trẻ hóa đội tàu thời gian vừa qua, chắc chắn trong tương lai Tổng công ty sẽ có những hành động cụ thể hơn nhằm gia tăng thị phần và mở rộng phạm vi hoạt động. Tạo bước tiến mới trong hoạt động kinh doanh.

Tỷ suất lợi nhuận ròng (ROS) của PVT được cải thiện đáng kể trong giai đoạn trên, từ 7,2% năm 2016 tăng lên 10,2% năm 2020 đạt đỉnh vào năm 2019 với 10,6%.

________________________________________________

Phân tích hiệu quả sinh lời trên vốn

Với Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 12,2% năm 2020, hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty không đạt được ở mức cao. Trong 3 năm 2018 – 2020, tỷ suất này còn có xu hướng giảm xuống. Điểm tích cực duy nhất trong chất lượng ROE của Tổng công ty là Tỷ lệ đòn bẩy tài chính giảm đi tương đối. Như vậy, trong tương lai, PVTrans cần tái cơ cấu lại các hoạt động cung ứng dịch vụ của mình để gia tăng được hiệu suất sử dụng tài sản như tăng số tàu vận chuyển, tăng tuyến vận chuyển, tối ưu hóa lộ trình vận chuyển, gia tăng thị phần vận tải biển trong nước và quốc tế.

Các chỉ số về sức khỏe tài chính doanh nghiệp như Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu, khả năng thanh toán ngắn hạn, Vốn lưu động thường xuyên của công ty đều ở mức an toàn rất cao. Xét về hoạt động tài chính của PVTrans thì VPV đánh giá là rất lành mạnh.

Đòn cân nợ của Tổng công ty biến động thất thường, không có một xu hướng rõ ràng. Trong giai đoạn 2016-2020, có 2 lần đòn cân nợ về mức âm đặc biệt là ở năm gần nhất 2020 thì đòn cân nợ âm 729 tỷ đồng. Có nghĩa là công ty hoàn toàn trả toàn bộ nợ vay và còn dư ra 729 tỷ đồng (xem bảng dưới).

Có thể đánh giá rằng Tổng công ty thay đổi rất nhiều về chính sách tài chính trong giai đoạn 2016-2020, tuy có đảm bảo về mặt an toàn tài chính nhưng về hiệu quả sử dụng vốn lại chưa đạt mức cao. Trong ngành vận tải biển, do chưa xuất hiện một công ty nào trong ngành này niêm yết trên thị trường nên không có đủ dữ kiện để so sánh Tỷ suất lợi nhuận ròng và hiệu quả sử dụng vốn của PVTrands và các công ty cùng ngành. Nhưng xét trên phương diện ngành nghề thì có 02 điểm sau. Điểm thứ nhất là với ROE = 12,2% thì suất sinh lời trên vốn đầu tư của PVTrans không phải là cao. Điểm thứ hai đi ngược lại điểm thứ nhất là về vận tải biển thì PVTrans đang có vị thế độc quyền về vận chuyển dầu thô, khí lỏng LPG ở thị trường trong nước, hơn nữa ngành nghề của PVTrans là cũng được coi là ngành có tính thiết yếu tương đối và còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng do Tổng công ty đã gia tăng cung ứng dịch vụ ra nước ngoài. Vì vậy hoạt động cung ứng dịch vụ của PVTrans hoàn toàn có cơ sở để tồn tại bền vững. Điểm cấn chú ý là nếu trong tương lai, PVTrans có thể nâng được mức giá dịch vụ dựa vào những lợi thế của mình thì Tỷ suất lợi nhuận ròng chắc chắn sẽ có sự cải thiện rõ ràng.

_______________________________________________________________________________________________________________________

(Cách tiếp cận doanh nghiệp: Sau khi phân tích kết quả kinh doanh, chúng ta xét tiếp đến việc doanh nghiệp có thực thu được lợi nhuận về không).

Phần 2: Phân tích khoản phải thu 

Trong các khoản phải thu của Tổng công ty, Phải thu ngắn hạn khách hàng có chiều hướng tăng. Công ty đã tồn tại các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi. Trong năm 2018, PVTrans đã phải xóa nợ cho một số đối tác và có thêm khoản phải thu tiền bồi thường 80 tỷ đồng cũng không được thu hồi. Sau quá trình xóa nợ, đến năm 2020, dự phòng phải thu khó đòi của Tổng công ty tiếp tục tăng thêm cho thấy năng lực lựa chọn đối tác của Tổng công ty là có vấn đề hoặc chính sách thanh toán tiền trong hợp đồng kinh tế của Tổng công ty với các đối tác chưa thực sự mang lại nhiều lợi ích cho Tổng công ty. Đây là một điểm cần phải khắc phục sớm để tránh rủi ro không thu hồi được công nợ.

Trong năm 2020, phải thu dài hạn khác của công ty tăng mạnh từ 14 tỷ lên 48 tỷ đồng trong đó có 35 tỷ đồng không được nếu rõ trong thuyết minh báo cáo tài chính công ty và không thể hiện là tài sản mang lại lợi ích kinh tế. Sự kiện này cũng cho thấy hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty là chưa tốt.

Vòng quay khoản phải thu của Tổng công ty chủ đao với xu hướng giảm dẫn đến Kì thu tiền tăng lên, qua đó cũng thể hiện ra rằng Tổng công ty đang nới lỏng chính sách thu hồi công nợ. Nguyên nhân có thể đến từ viêc phải nhượng bộ khi đàm phán với đối tác nhưng tựu chung lại cũng không mang lại nhiều lợi ích cho công ty. Chúng ta có thể thấy rõ là nếu công ty nới lỏng việc thu tiền thì Dự phòng phải thu khó đòi của Tổng công ty phải được giữ ở con số rất nhỏ thì mới nói lên hiệu quả của chiến lược này, nhưng PVTrans đã không thể hiện được kỳ vọng đó.

_______________________________________________________________________________________________________________________

(Cách tiếp cận doanh nghiệp: Sau khi biết rằng doanh nghiệp có thu hồi được lợi nhuận hay không thì chúng ta xét tiếp đến hiệu quả quản lý hàng tồn và giá trị thặng dư của doanh nghiệp để làm sáng tỏ khả năng vận hành và biết rõ thành quả của doanh nghiệp trong những năm qua là gì?)

Phần 3: Phân tích hiệu quả quản lý hàng tồn kho và giá trị thặng dư

Phân tích hiệu quả quản lý hàng tồn kho

Hàng tồn kho của công ty chủ yếu là nhiên liệu, vật liệu được tích trữ trong kho nhằm phục vụ cho hoạt động tiếp nhiên liệu cho các tàu vận tải.

_____________________________________________________________

Phân tích giá trị thặng dự

Tổng công ty có giá trị thặng dư đạt 1.044 tỷ đồng năm 2020, việ tích lũy giá trị thặng dư trong tương lai có thể giúp Tổng công ty tiếp tục mở rộng đội tàu để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng hoạt động cung ứng dịch vụ vẩn tải, đáp ứng như cầu ngày càng cao về hoạt động xuất nhập khẩu khác ngoài vận tải dầu thô, khí hóa lỏng LPG và xăng. Nếu trong những năm tới, PVTrans không có hành động nhằm giúp tăng trưởng thị phần hoặc không tăng giá dịch vụ thì có thể kết luận hoạt động kinh doanh của Tổng công ty đã bước sang giai đoạn khó tăng trưởng. Khi đó, thay vì đầu tư theo định hướng đầu tư tăng trưởng thì nhà đầu tư có thể chuyển định hướng đầu tư mua cổ phiếu PVT để hưởng cổ tức.

_______________________________________________________________________________________________________________________

(Cách tiếp cận doanh nghiệp: Tiếp theo đó, sau khi biết doanh nghiệp vận hành quản lý tồn kho và có tích lũy được giá trị thặng dư hay không, chúng ta xét tiếp đến Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, doanh nghiệp nào cũng có 02 hoạt động nổi bật đó là hoạt động sản xuất, kinh doanh chính và hoạt động đầu tư).

Phần 4: Phân tích hoạt động đầu tư

Công ty có hoạt động đầu tư vốn vào CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHAI THÁC DẦU KHÍ với số vốn 98 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu là 49%.

Với phần lãi trong công ty liên kết năm 2020 đạt 27,8 tỷ đồng, tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư của Tổng công ty vào công ty liên doanh liên kết là 17,8%/năm là một con số cao. Như vậy hoạt động đầu tư vốn của công ty tuy ít nhưng được đánh giá mang lại hiệu quả cao.

_______________________________________________________________________________________________________________________

(Cách tiếp cận doanh nghiệp: Bước tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng Báo cáo thường niên, bản cáo bạch và các nguồn thông tin từ báo chí để tổng hợp thông tin và phân tích về thuận lợi cũng như khó khăn của doanh nghiệp nhằm tìm ra động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp).

Phần 5: Phân tích các yếu tố định tính

PVTrans tiếp tục khẳng định là công ty vận tải biển hàng lỏng số 1 của Việt Nam chiếm lĩnh 100% thị phần vận tải dầu thô, 100% thị phần vận tải khi LPG và 30% thị phần vận tải xăng dầu trong nước. Nhờ quy mô đội tàu tăng, thị trường khai thác cũng ngày càng được mở rộng. Đến nay, trên 70% đội tàu của PVTrans hoạt động khai thác trên các tuyến quốc tế rộng khắp từ khu vực Trung Đông đến khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và vươn tới khu vực Bắc Mỹ. Do nhu cầu vận chuyển hàng lỏng trong nước được dự báo tăng trưởng chậm lại, thị phần tăng trưởng vận tải lỏng trong nước không còn nhiều, nên việc mở rộng thị phần sang vận tải quốc tế là hướng đi đúng đắn.

Tầm nhìn: Xây dựng phát triển PVTrans trở thành thương hiệu vận tải mạnh trong khu vực và quốc tế.

Sứ mệnh: Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đáp ứng tốt nhất nhu cầu dịch vụ vận tải và hàng hải dầu khí. Kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông, quyền lợi và điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động, đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội.

Năm 2019, PVTrans đẩy mạnh việc đưa tàu ra khai thác trên thị trường quốc tế với 2/4 tàu dầu thô, 10/12 tàu sản phẩm/hóa chất, 9/14 tàu LPG, 2/2 tàu hàng rời đang hoạt động trên khắp thế giới từ châu Á, Trung Đông đến Bắc Mỹ, Châu Úc và Tây Phi. Hiện nay 70% đội tàu PVTrans thường xuyên hoạt động tại thị trường quốc tế với các hình thức cho thuê đa dạng (thuê chuyến, định hạn, vận chuyển nhập khẩu) giúp cho PVTrans tăng nguồn thu ngoại tệ, xây dựng được thương hiệu quốc tế và đặc biệt là đa dạng hóa được thị trường, giảm bớt phụ thuộc vào thị trường nội địa đang bão hòa và có xu hướng bất ổn, giảm sút. PVTrans không chỉ tập trung khai thác thị trường truyền thống tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương mà đã bước đầu tiếp cận những thị trường vận tải khó tính hơn như Bắc Mỹ, Châu Âu. Đây là mục tiêu và cũng là thách thức của PVTrans trong năm tới để khẳng định thương hiệu và vị thế trên thị trường vận tải quốc tế.

PVTrans đang cải cách hành lang cơ chế với hy vọng sẽ đem đến nguồn động lực mới, phát huy năng lực quản trị của Ban lãnh đạo ĐVTV, khơi thông nội lực, đưa PVTrans tiến đến các mục tiêu xa hơn.

Tổng số tàu của PVTrans cuối năm 2019 là 33 chiếc, tổng trọng tại 1 triệu DWT. Các tàu đầu tư đều là tàu trẻ, có tính năng kỹ thuật hiện đại, suất đầu tư thấp và được khai thác hiệu quả ngay trong những năm đầu tiên.

Điểm mạnh: Thương hiệu PVTrans là thương hiệu mạnh trong ngành vận tải biển tại Việt Nam có uy tín với khách hàng trong nước và quốc tế; đội tàu của Tổng công ty đang được trẻ hóa; nguồn lực tài chính dồi dào.

Điểm yếu: Nguồn nhân lực của PVTrans mặc dù có nhiều tiến bộ và được đào tạo thêm nhưng vẫn còn hạn chế về ngoại ngữ hoặc thiếu các chức danh bậc cao (thuyền trưởng, máy trưởng…).

Thách thức: Các hợp đồng thỏa thuận dài hạn việc vận chuyển dầu thô, dầu sản phẩm cho NMLHD Nghi Sơn vẫn chưa được ký kết. Việc vận chuyển, chuyển tải than cho các NMNĐ của Tập đoàn Dầu khí cũng đang bị chậm tiến độ và chưa được cụ thể hóa bằng thỏa thuận/hợp đồng vận chuyển.

PVTrans sẽ đẩy mạnh phát triển mở rộng trên thị trường quốc tế với định hướng phát triển tăng tỷ trọng doanh thu, lợi nhuận lên 50% từ thị trường quốc tế.

_______________________________________________________________________________________________________________________

(Sau khi đã tiếp cận doanh nghiệp và tiến hành phân tích thông tin, chúng ta đi vào phần định giá giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp với mục tiêu đầu từ từ 01 năm – 02 năm.)

Phần 6: Định giá

(1) Định giá theo phương pháp dựa theo cổ tức và suất hoàn vốn

Dự kiến năm 2021, PVTrans sẽ tiến hành trả cổ tức tiền mặt là 8% mệnh giá tương đương PVT sẽ chi ra 258 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức. Với suất hoàn vốn là 5% bằng với lãi suất gửi tiền ở 4 Ngân hàng Quốc doanh tại Việt Nam thì giá mua tương ứng đối với cổ phiếu sẽ là 16.000 đồng/cổ phiếu.

(2) Định giá theo phương pháp P/E

Với đội tàu trẻ hóa cùng định hướng mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế, VPV kỳ vọng năm 2021 và năm 2022 PVTrans sẽ có lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng trưởng lần lượt là 10% và 15%. Như vậy, VPV dự tính giá mua dự kiến cổ phiếu PVT theo phương pháp định giá P/E sẽ là 15.000 đồng/cổ phiếu tương đương mức chiết khấu là 25%.

(3) Định giá chung

Tổng kết lại cả 2 phương pháp định giá, VPV dự kiến giá mua cổ phiếu PVT sẽ là 15.500 đồng/cổ phiếu, giá mục tiêu dự kiến đạt 20.000 đồng trong năm 2021. Suất sinh lời là 29,03%.

Lưu ý: Phân tích trên được các thành viên của VPV Investment tự tổng hợp thông tin và tiến hành phân tích từ các nguồn đáng tin cậy. Các thành viên đăng bài phân tích sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu Nhà đầu tư sử dụng thông tin trong các bài báo phân tích của VPV để đưa ra quyết định đầu tư. Nhưng không vì thế mà chất lượng của bài báo phân tích của VPV là kém chất lượng. Trân Trọng).

_______________________________________________________________________________________________________________________

VPV Investment – Thành viên phân tích: Nguyễn Thanh Tú (03 9894 6666)

Link nhóm tư vấn zalo: https://zalo.me/g/kvubcp949

Link nhóm tư vấn WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/ITrue2eMVPkBOTjYwy3j5S

Nhấn vào đây để đăng ký mở tài khoản chứng khoán !!!

 

Đăng nhập tham gia cộng đồng

Đăng ký