GÓC CƠ BẢN – HSG: Nỗ lực của những cải thiện và triển vọng tươi sáng hơn

“Góc cơ bản được VPV xây dựng dựa trên việc đáp ứng nhu cầu đầu tư nắm giữ cổ phiếu trong trung – dài hạn (thường là 02 năm). Nội dung trong Góc cơ bản được kết thành từ các nguồn thông tin như báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông, các nguồn báo chí…”

THÔNG TIN CÔNG TY

 • Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
 • Địa chỉ: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, P. Dĩ An, T.P Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
 • Mã cổ phiếu: HSG
 • Vốn điều lệ: 4.446.252.130.000 đồng
 • Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp và thương mại
 • Ngành nghề kinh doanh: sản xuất các loai tôn mạ, tấm lợp, ống thép, tấm trần PVC…

_______________________________________________________________________________________________________________________

(Cách tiếp cận doanh nghiệp: Khi chúng ta chuẩn bị đầu tư tiền mua cổ phần của một doanh nghiệp, cái nhìn đầu tiên của chúng ta luôn hướng tới là doanh nghiệp đó làm ăn có kết quả tốt hay không?)

Phần 1: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh và hiệu quả sinh lời trên vốn

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

Xét kết quả kinh doanh giai đoạn 2016-2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, doanh thu của công ty có phần trùng xuống và không tăng trưởng trong vòng 3 năm gần đây, tuy vậy lợi nhuận gộp năm 2020 của công ty tăng trưởng rất mạnh so với 2018 và 2019. Như chúng ta đã biết, Hoa Sen có tiếng đồn về vụ đầu cơ hàng tồn kho của Chủ tịch Lê Phước Vũ và đã có một thời kỳ gặp khó khăn về tài chính, chính sách bán hàng chiết khấu cao để mở rộng thị phần cũng không đem lại kết quả tích cực cho Tập đoàn này. Chính vì nhận ra hướng đi sai của chiến lược, Hoa Sen đã tập trung tái cơ cấu lại doanh nghiệp trong năm 2019 và 2020. Đến năm 2020 thì kết quả tái cơ cấu đã được kết trái bằng việc lợi nhuận gộp gia tăng trở lại.

Hệ số lợi nhuận gộp của Hoa Sen được cải thiện từ 11,4% năm 2019 lên 16,8% năm 2020, cũng một phần là do giá thép trên thế giới tăng mạnh khi nhu cầu lớn do làn sóng đầu tư công ở các quốc gia đang rộ lên để giữ vững được kỳ vọng tăng trưởng GDP. Với lợi nhuận gộp tăng mạnh, công ty cũng đã mạnh tay hơn trong việc phân bổ chi phí. Cụ thể là chi phí bán hàng của công ty tăng mạnh từ 1.748 tỷ đồng lên 2.221 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ. Qua đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của Hoa Sen đạt 1.151 tỷ đồng tăng trưởng 319% so với năm 2019.

Tỷ suất lợi nhuận ròng (ROS) của công ty tăng cao lên mức 4,2%. Như vậy, có thể nói năm 2020, Hoa Sen đang thành công trong việc tái cơ cấu trong tài chính và các hoạt động kinh doanh của mình, tạo tiền để để công ty tiếp tục thực hiện phương án tài cơ cấu trong các năm tiếp theo.

_____________________________________________________________

Phân tích hiệu quả sinh lời trên vốn

Trong giai đoạn 2016-2020, Tổng tài sản của Tập đoàn có tăng trưởng nhưng không tăng trưởng quá lớn, tổng tài sản năm 2020 của Tập đoàn đạt 17.761 tỷ đồng tăng trưởng 44,2% so với năm 2016. Cơ cấu nguồn vốn của Tập đoàn vẫn đang cho thấy rủi ro tiềm ẩn về tài chính. Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu của Tập đoàn năm 2020 đạt 1.69 có nghĩa là Tập đoàn tài trở cho các tài sản bằng 1 đồng vốn chủ và 1.69 đồng nợ. Như vậy vẫn chưa đảm bảo về tính an toàn và cân đối về mặt tài chính. Trong tương lai, Tỷ số Nợ/Vốn chủ sở hữu nên đưa về mức gần 1 hơn để giảm rủi ro và tăng tính bền vững cho Tập đoàn.

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) của Tập đoàn Hoa Sen có mức cải thiện đáng kể, trong 02 năm 2018 và 2019, chỉ số ROE của công giảm tốc từ 25,8% xuống còn 7,9% và sâu nhất xuống 6,6%. Đến 2020, con số này đã tăng tốc trở lại và đạt 17,5% sau một loạt các hoạt động tái cơ cấu tài chính và hoạt động kinh doanh. Về chất lượng tăng trưởng của ROE, chúng ta thấy được rằng Tỷ suất lợi nhuận ròng (ROS) tăng lên đáng kể từ 1,3% lên 4,2%; chỉ số Đòn bẩy tài chính giảm mạnh. Đây là tín hiệu đáng mừng cho Tập đoàn Hoa Sen kể cả khi Hiệu suất sử dụng tài sản của công ty bị giảm tăng trưởng.

Kết lại, bản thân hiệu quả sử dụng vốn của Tập đoàn Hoa Sen đang được cải thiện rõ rệt, hoạt động kinh doanh được tái cơ cấu giúp Tỷ suất lợi nhuận ròng tăng cao hơn, đòn bẩy tài chính được công ty giảm xuống đáng kể. Việc sắp tới của Tập đoàn có thể là gia tăng hiệu suất sử dụng tài sản bằng cách tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán hàng.

Dòng vốn lưu động thường xuyên của Tập đoàn chính thức dương trở lại kể từ năm 2017. Trong suốt quá trình đó, Tập đoàn đã sử dụng nợ ngắn hạn để tài trở cho tài sản dài hạn gây áp lực lớn lên vấn đề tài chính. Chắc chắn do đã nhận ra được sai lầm trong chính sách tài chính của mình, Tập đoàn đã cơ cấu lại hoạt động tài chính và chính thức sử dụng Nguồn vốn dài hạn tài trở cho Vốn lưu động thường xuyên, từ đó giúp Tập đoàn thoát khỏi áp lực nợ nần.

Chỉ số khả năng thanh toán ngắn hạn của Tập đoàn đã được cải thiện lên mức 1, sự kiện này được VPV đánh giá là giảm áp lực tài chính tuy nhiên vẫn tiềm ẩn rủi ro mất cân đối thành khoản trong ngắn – trung hạn.

Với đòn cân nợ thì Tập đoàn vẫn đang vay rất nhiều tiền trong những năm qua. Sau khi trừ tất cả các khoản tiền mặt, tiền gửi trong ngân hàng thì số tiền đã vay của Tập đoàn vẫn đang lớn hơn Vốn chủ sở hữu, đánh giá về mặt an toàn thì Tập đoàn đang sử dụng 1 đồng vốn kèm với 1,15 đồng nợ vay, như vậy vẫn là có rủi ro. Trong tương lai, theo những gì Tập đoàn đã làm thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng Tập đoàn Hoa sen sẽ tiếp tục cơ cấu lại hoạt động tài chính, giảm nợ vay, tăng hiệu suất sử dụng tài sản bằng cách đẩy mạnh hoạt động bán hàng. Như vậy sẽ tạo ra bước chuyến biến lớn về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

_______________________________________________________________________________________________________________________

(Cách tiếp cận doanh nghiệp: Sau khi phân tích kết quả kinh doanh, chúng ta xét tiếp đến việc doanh nghiệp có thực thu được lợi nhuận về không).

Phần 2: Phân tích khoản phải thu 

Xét về các khoản phải thu, Phải thu ngắn hạn khách hàng của Tập đoàn có xu hướng gia tăng nhưng không có tính chất đột biến, năm 2020, chỉ tiêu này tăng thêm 728 tỷ đồng, so với lợi nhuận sau thuế được báo cáo là 1.151 tỷ đồng thì Tập đoàn có thu hồi được lợi nhuận. Tập đoàn cũng đang cho đối tác chiếm dụng vốn ít hơn và không còn cho vay trong ngắn hạn. Có thể thấy được hành động của Ban lãnh đạo là đang muốn tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn của mình nên đã có những thay đổi về hoạt động tài chính. Dự phòng phải thu khó đòi của Tập đoàn có tăng lên nhưng không nhiều đáng kể. Trong khoản mục Phải thu dài hạn khác đạt 184 tỷ đồng, chủ yếu là tiền thuê mặt bằng để mở các cửa hàng trực tiếp bán sản phẩm của Tập đoàn.

Vòng quay khoản phải thu của Tập đoàn có chiều hướng giảm khiến số ngày trong Kì thu tiền được nâng lên. Như vậy là chính sách bán hàng và thu hồi công nợ của Tập đoàn vẫn đang được nới lỏng, về mặt này, VPV đánh giá là Tập đoàn nên giữ Kì thu tiền ở một mức biến động ổn định nhằm đảm bảo dòng vốn lưu chuyển, tránh trường hợp tiếp tục gây áp lực lên vấn đề tài chính.

_______________________________________________________________________________________________________________________

(Cách tiếp cận doanh nghiệp: Sau khi biết rằng doanh nghiệp có thu hồi được lợi nhuận hay không thì chúng ta xét tiếp đến hiệu quả quản lý hàng tồn và giá trị thặng dư của doanh nghiệp để làm sáng tỏ khả năng vận hành và biết rõ thành quả của doanh nghiệp trong những năm qua là gì?)

Phần 3: Phân tích hiệu quả quản lý hàng tồn kho và giá trị thặng dư

Phân tích hiệu quả quản lý hàng tồn kho

Xét cơ cấu hàng tồn kho của Tập đoàn thì có thể thấy có sự thay đổi đáng kể trong khi những năm trước, hàng mua đang đi trên đường của công ty chiếm tỷ trọng lớn, phần này là các loại nguyên vật liệu, hàng hóa công ty đặt mua số lượng lớn đang vận chuyển về kho bãi của Tập đoàn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Về gần đây, cơ cấu hàng tồn kho của Tập đoàn đã chuyển nhiều hơn qua chỉ tiêu thành phẩm, nhưng xét về giá trị tuyệt đối thì Thành phẩm năm 2020 còn ít hơn Thành phẩm năm 2019. Có thể thấy viêc quản lý hàng tồn kho của công ty có hiệu quả tốt hơn trước, có khả năng công ty đã thay đổi thời gian nhập hàng để tránh làm tăng khoản mục Hàng mua đang đi trên đường, thay vào đó là Nguyên vật liệu tăng lên nhằm làm đẹp báo cáo hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng không có ý đồ gì xấu mà được đánh giá là một hành động hợp lý hóa cơ cấu hàng tồn kho.

Chúng ta có thể thấy trong suốt giai đoạn 2016-2020, hàng tồn kho của công ty có tăng mạnh từ 4,8 nghìn tỷ đồng lên 8,8 nghìn tỷ đồng năm 2017, lúc đó cũng xuất hiện thông tin rằng Tập đoàn Hoa Sen đang đầu cơ tích trữ hàng tồn kho nhằm mang lại cho Tập đoàn lợi thế về giá vốn nhưng lại thất bại trong năm 2018 khi mà giá Nguyên vật liệu tiếp tục giảm sút. Ở khía cạnh phân tích báo cáo tài chính, VPV thấy rằng vấn đề khiến Tập đoàn gặp khó khăn trong giai đoạn 2017-2019 không phải nằm ở việc Tập đoàn Hoa Sen tích trữ hàng tồn kho để được hưởng lợi thế về giá vốn mà ở chiến lược kinh doanh của Tập đoàn. Trước đó, Tập đoàn đã tiến hành nâng mức chiết khấu giá bán cho các Đại lý nhằm tăng độ phủ của mình ở nhiều tỉnh thành, từ đó làm giảm Hệ số lợi nhuận gộp (margin). Tiếp đó, Tập đoàn lại gia tăng sử dụng nợ vay để tài trợ cho các tài sản. Vậy là 02 chướng ngại vật này là làm giảm lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn (giảm margin và tăng sử dụng nợ vay dẫn đến áp lực trả nợ tăng lên trong khi thu nhập lại giảm xuống chính là lỗi sai trong quyết định của Ban lãnh đao). Tuy vậy gần đây Tập đoàn đã quyết tâm tái cơ cấu hoạt động tài chính, với cơ cấu nguồn vốn bớt rủi ro hơn, bên cạnh đó margin của Tập đoàn cũng đã được nới rộng trở lại dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty đã có sự hồi phục đáng rất đáng khích lệ.

Về sản phẩm của doanh nghiệp là các loại tôn lợp, thép dày mạ, ống kẽm, ống nhựa phục vụ cho việc luồn dây điện là các sản phẩm thiết yếu cho viêc xây dựng hạ tầng nên nhu cầu tiêu thụ về sản phẩm là rất lớn. Ngoài hoạt động bán tại thị trường trong nước, Tập đoàn cũng có hoạt động xuất khẩu các sản phẩm ra nước ngoài.

_____________________________________________________________

Phân tích giá trị thặng dự

Trong giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn đã trải qua một giai đoạn bất ổn về hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính, chính vì vậy Tập đoàn không có giá trị thặng dư (tiền tiết kiệm của doanh nghiệp) mà thay vào đó mọi nguồn lực được tập trung phẩn bổ vào việc trả bớt nợ, giảm rủi ro tài chính cho Tập đoàn. Đây là hướng đi đúng đắn và trong tương lai, sau khi rủi ro tài chính được giải quyết phần lớn giúp đưa các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn về mức an toàn thì có thể kỳ vọng trong giai đoạn 2021-2025, Tập đoàn sẽ tích lũy được một lượng lớn giá trị thặng dự để giúp Tập đoàn chuẩn bị nguồn lực cho hoạt động mở rộng sản xuất, kinh doanh của mình trong ngành và ngoài ngành.

_______________________________________________________________________________________________________________________

(Cách tiếp cận doanh nghiệp: Tiếp theo đó, sau khi biết doanh nghiệp vận hành quản lý tồn kho và có tích lũy được giá trị thặng dư hay không, chúng ta xét tiếp đến Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, doanh nghiệp nào cũng có 02 hoạt động nổi bật đó là hoạt động sản xuất, kinh doanh chính và hoạt động đầu tư).

Phần 4: Phân tích hoạt động đầu tư

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen không có nhiều hoạt động đầu tư đáng kể ngoài các khoản tiền gửi ngân hàng với giá trị nhỏ. Điều này có thể dễ hình dung khi Tập đoàn vừa trải qua một thời kỳ khó khăn về mặt tài chính.

_______________________________________________________________________________________________________________________

(Cách tiếp cận doanh nghiệp: Bước tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng Báo cáo thường niên, bản cáo bạch và các nguồn thông tin từ báo chí để tổng hợp thông tin và phân tích về thuận lợi cũng như khó khăn của doanh nghiệp nhằm tìm ra động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp).

Phần 5: Phân tích các yếu tố định tính

Tổng công suất thiết kế các dây chuyên năm 2014: 01 triệu tấn cán nguội và 1,2 triệu tấn tôn mạ mỗi năm; dây chuyền sản xuất tôn dày công nghệ NOF công suất 450.000 tấn/năm và dây chuyển phủ màu công suất 180.000 tấn/năm thuộc dự án Nhà máy tôn Hoa Sen Phú Mỹ. Hệ thống nhà máy và hệ thống phân phối của Tập đoàn Hoa Sen được rải khắp các miền Bắc, Trung, Nam trên đất nước Việt Nam.

Quy trình sản xuất tôn – thép của Tập đoàn Hoa Sen bắt đầu từ nguyên vật liệu chính là thép cán nóng. Thép cán nóng đi qua dây chuyền sản xuất thép cán nguội sẽ tạo ra thép cán nguội dạng cuộn. Sản phẩm thép cán nguội tiếp tục là nguyên liệu đầu vào cho các dây chuyền sản xuất tôn để cho ra sản phẩm cuối cùng là tôn.

Đặc biệt, từng giai đoạn của quá trình sản xuất đều được theo dõi chặt chẽ, nhờ đó, tất cả các sản phẩm của Tập đoàn Hoa Sen đều đạt chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của thị trường và các tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường khó tính, ví dụ như: tiêu chuẩn AS của Úc, tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản, tiêu chuẩn ASTM của Hoa Kỳ,…

Với quy trình sản xuất kinh doanh khép kín, Tập đoàn Hoa Sen có thể chủ động điều tiết và kiểm soát chặt chẽ chi phí từng khâu trong quá trình sản xuất. Điều này giúp tối thiểu hóa chi phí và đạt được hiệu quả kinh tế theo phạm vi. Đây là cơ sở để Tập đoàn Hoa Sen thực thi chiến lược dẫn đầu thị trường dựa vào chi phí sản xuất kinh doanh thấp nhất.

Tính đến ngày 31/12/2019 tổng số chi nhánh bán lẻ của Tập đoàn Hoa Sen trên cả nước là 536 Chi nhánh, Cửa hàng – chính thức hoàn thành mục tiêu mở rộng hệ thống lên 500 Chi nhánh, Cửa hàng theo chủ trương đã được HĐQT thông qua từ năm 2017.

Sản phẩm của Tập đoàn Hoa Sen có mặt tại hơn 80 quốc và vùng lãnh thổ. Bên cạnh viêc giữ vững thị trường nội địa, Tập đoàn Hoa Sen cũng không ngừng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại các thị trường truyền thống và mở rộng thị phần sang các thị trường giàu tiềm năng ở Trung Đông, Nam Á, Châu Phi, Châu Úc, Châu Âu và Châu Mỹ. Hoa Sen đang giữ vị thế là nhà xuất khẩu tôn thép hàng đầu Đông Nam Á.

Tập đoàn đã có nhiều hoạt động giúp đỡ cộng đồng, chia sẻ cùng người dân cho thấy Tập đoàn rất có trách nhiệm trong viêc xây dựng đất nước, thêm nữa cũng một phần nhỏ định vị thương hiệu cho Tập đoàn trong mắt người dân.

Những thuận lợi đối với Tập đoàn

 • Các hiệp định hội nhập quốc tế sâu rộng được ký kết như CPTPP, EVFTA giúp mang lại cơ hội tăng trưởng cho Tập đoàn
 • Nền kinh tế trong nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định
 • Cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, theo đúng lộ trình. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện.

Những khó khăn đối với Tập đoàn

 • Các cuộc xung đột thương mại và các biện pháp trả đũa thương mại giữa các nền kinh tế ngày càng gia tăng về mức độ và bản chất. Rào cản thương mại (thuế quan, phi thuế quan) được dựng lên ở nhiều quốc gia, làm đảo lộn trật tự thương mại toàn cầu.
 • Tỷ giá biến động mạnh do chiến tranh thương mại làm tăng chi phí đầu vào của nhiều doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp phải nhập khẩu nguyên vật liệu.
 • Bị ảnh hưởng bởi nguy cơ bị điều tra chống lẩn tránh thuế đối với một số sản phẩm trong các nước nhập khẩu
 • Thị trường xây dựng và bất động sản hạ nhiệt làm giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng.

Hoạt động đầu tư dự án

Tiếp tục triển khai các công tác xúc tiến đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý, tổ chức thi công xây dựng đối với các dự án đang trong giai đoạn triển khai như: Dự án KCN Du Long, Dự án KCN Cà Ná, Dự án Cảng tổng hợp Cà Ná…đảm bảo sớm đưa các công trình vào khai thác, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn, tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo.
Tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, xem xét, quyết định chủ trương và kế hoạch triển khai đối với một số Dự án trong lĩnh vực bất động sản, nghỉ dưỡng, đảm bảo phù hợp với diễn biến và nhu cầu thị trường.

(Đối với viêc mở rộng này thì VPV đánh giá là Tập đoàn chưa nên mở rộng mà nên tập trung chính vào tái cơ cấu tài chính, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi, đưa doanh số bán sản phẩm về mức năm 2018 với một Hệ số lợi nhuận gộp lớn hơn, tận dụng triệt để lợi thế về chi phí để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tích lũy giá trị thặng dư nhằm làm tăng năng lực tài chính và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho Tập đoàn trong tương lai).

Theo số liệu của Hiệp hội Thép, thị phần ống thép của Tập đoàn Hoa Sen trong 10 tháng đầu năm 2019 đạt 15,5%, đứng vị trí thứ hai trên thị trường.

Cơ cấu sản lượng tiêu thụ thành phẩm theo kênh bán hàng tiếp tục tập trung vào kênh tiêu thụ nội địa. Cụ thể, kênh tiêu thụ nội địa đạt 914.068 tấn, chiếm 66% cơ cấu sản lượng tiêu thụ thành phẩm toàn Tập đoàn và là kênh tiêu thụ chủ lực. Kênh xuất khẩu đạt 479.905 tấn, chiếm 34% cơ cấu sản lượng tiêu thụ thành phẩm toàn Tập đoàn.

Nhóm sản phẩm tôn & thép dày mạ bao gồm: Tôn kẽm, tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu tiếp tục là nhóm sản phẩm chủ lực, đóng góp 70% cơ cấu sản lượng tiêu thụ Tập đoàn. Nhóm sản phẩm ống thép bao gồm: Ống thép mạ kẽm, ống thép đen, xà gồ mạ kẽm, xà gồ đen, ống thép mạ kẽm nhúng nóng đóng góp 26% sản lượng. Sản phẩm nhựa có sự tăng trưởng trong cơ cấu sản lượng tiêu thụ toàn Tập đoàn, chiếm tỷ trọng 3%, gồm: Ống nhựa, phụ kiện nhựa.

Tổng kết lại: VPV nhận thấy rằng động lực tăng trưởng chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen chính là định vị thương hiệu và hệ thống phân phối rộng khắp thế giới của Tập đoàn. Với các sản phẩm có chi phí vốn thấp, nếu trong tương lai Tập đoàn tập trung nguồn lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trên mọi phương diện, đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nới margin giúp thu về nguồn lợi nhuận lớn hơn và tiết kiệm chi phí ở mức tối đa thì trong tương lai VPV kỳ vọng sẽ có một bước đột phá mới trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

_______________________________________________________________________________________________________________________

(Sau khi đã tiếp cận doanh nghiệp và tiến hành phân tích thông tin, chúng ta đi vào phần định giá giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp với mục tiêu đầu từ từ 01 năm – 02 năm.)

Phần 6: Định giá

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trong những năm gần đây đang gặp khó khăn về tài chính nên công ty không trả cổ tức bằng tiền mặt, thay vào đó là trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ thực góp của công ty để gia tăng năng lực tài chính cho Tập đoàn. Có thể nói Tập đoàn Hoa Sen đang trên con đường tái cơ cấu lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động tài chính. Trong những năm tới, nếu các hoạt động này được cải thiện đáng kể thì sẽ tạo ra kỳ vọng lớn cho sự phát triển của Tập đoàn.

Với những nỗ lực tái cơ cấu của Tập đoàn trong thời gian 2018–2020, VPV dự tính doanh thu năm 2021 của Tâp đoàn sẽ đạt trên 33.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 30% đạt 1.500 tỷ đồng, VPV dự tính giá cổ phiếu HSG sẽ có mục tiêu đạt 33.500 đồng trong năm 2021. Với mục tiêu đầu tư trung – dài hạn cổ phiếu HSG, VPV dự tính sẽ mua cổ phiếu HSG với giá chiết khấu 20% so với giá mục tiêu tương đương giá mua sẽ là quanh vùng giá 26.800 đồng/cổ phiếu.

(Lưu ý: Phân tích trên được các thành viên của VPV Investment tự tổng hợp thông tin và tiến hành phân tích từ các nguồn đáng tin cậy. Các thành viên đăng bài phân tích sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu Nhà đầu tư sử dụng thông tin trong các bài báo phân tích của VPV để đưa ra quyết định đầu tư. Nhưng không vì thế mà chất lượng của bài báo phân tích của VPV là kém chất lượng. Trân Trọng).

_______________________________________________________________________________________________________________________

VPV Investment – Thành viên phân tích: Nguyễn Thanh Tú (03 9894 6666)

Link nhóm tư vấn zalo: https://zalo.me/g/kvubcp949

Link nhóm tư vấn WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/ITrue2eMVPkBOTjYwy3j5S

Nhấn vào đây để đăng ký mở tài khoản chứng khoán !!!

 

Đăng nhập tham gia cộng đồng

Đăng ký