GÓC CƠ BẢN – DHC: Tiềm năng của công ty đang tăng trưởng

“Góc cơ bản được VPV xây dựng dựa trên việc đáp ứng nhu cầu đầu tư nắm giữ cổ phiếu trong trung – dài hạn (thường là 02 năm). Nội dung trong Góc cơ bản được kết thành từ các nguồn thông tin như báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông, các nguồn báo chí…”

THÔNG TIN CÔNG TY

 • Tên công ty: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
 • Địa chỉ: Lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
 • Mã cổ phiếu: DHC
 • Vốn điều lệ: 559.957.830.000 (đồng)
 • Ngành nghề kinh doanh: sản xuất công nghiệp, sản xuất giấy kraf – bao bì carton,…

_______________________________________________________________________________________________________________________

Phần 1: Phân tích kết quả kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn

Trong giai đoạn 2016-2020, kết quả kinh doanh của CTCP Đông Hải Bến Tre trăng trưởng rất mạnh mẽ. Cụ thể, năm 2016, doanh thu thuần của công ty đạt 668 tỷ đồng thì sau 05 năm, doanh thu thuần đã tăng lên mức 2.887 tỷ đồng, tăng 430%. Hệ số lợi nhuận gộp của công ty được duy trì ở quanh mức 20%, tổng chi phí hoạt động được công ty xây dựng ở mức tương đối ổn định ở mức 4%. Qua đó dẫn đến lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn này cũng có bước tăng trưởng thần tốc. Năm 2020, lợi nhuận sua thuế của công ty đạt 391 tỷ đồng, tăng trưởng 115,8% so với năm 2019 và tăng 460% so với năm 2016. Đây là tín hiệu rất tích cực về hoạt động kinh doanh của công ty, tạo tiền đề giúp công ty tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

Tỷ suất lợi nhuận ròng (ROS) của công ty được giữ tương đối ổn định, năm 2020, chỉ tiêu này đạt 13,6% là một con số tương đối cao trong ngành sản xuất.

Trong năm 2020, mặc dù dịch bệnh có diễn biến phức tạp nhưng chỉ số ROE của DHC có dấu hiệu được cải thiện tăng đáng kể, từ mức 16,2% năm 2019 đến năm 2020, ROE đã đạt mức 28,1% là mức cao nhất trong giai đoạn 05 năm 2016 – 2020.

Về chất lượng của ROE, Tỷ suất lợi nhuận ròng được cải thiện tăng từ 12,7% lên 13,6%, hiệu suất sử dụng tổng tải sản tăng mạnh từ 67,7% lên 126%, đòn bẩy tài chính giảm từ 189% xuống 163%. Có thể nói là chất lượng ROE của DHC là rất tích cực.

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu của công ty ở mức an toàn, khả năng thanh toán ngắn hạn cao, hoàn toàn đáp ứng đủ khả năng chi trả trong ngắn hạn. Nguồn vốn lưu động thường xuyên được tài trợ bởi nguồn vốn dài hạn giúp năng lực tài chính của công ty luôn được giữ ở mức an toàn.

Đòn cân nợ của DHC tăng mạnh trong giai đoạn 2016-2018 sau đó giảm dần đến năm 2020. Tổng nợ vay của công ty có lúc lên cao nhất là 807 tỷ đồng trong khi vốn chủ là 841 tỷ đồng, vẫn nằm trong mức an toàn. Đến năm 2020, đòn cân nợ của công ty giảm mạnh do tiền mặt của công ty tăng lên và nợ vay dài hạn được trả bớt, sau khi trừ hết tiền mặt còn dư trong Bảng CĐKT thì công ty chỉ thực vay 224 tỷ đồng so với vốn chủ 1.394 tỷ đồng. Có thể thấy năng lực tài chính của DHC luôn được công ty chú trọng xây dựng, đảm bảo an toàn tài chính và tính chất bền vững cho công ty.

Năm 2020, tổng tài sản của công ty đạt 2.275 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 48.2% và tài sản chiếm 51,8%. Cơ cấu nguồn vốn có tính chất an toàn cao, cụ thể, tổng nợ phải trả của công ty là 880 tỷ đồng trong khi Vốn chủ sở hữu của công ty là 1.394 tỷ đồng. Trong năm, nguồn vốn của công ty tăng lên từ nguồn vốn chiếm dụng của đối tác và vốn chủ sở hữu. Cơ cấu phẩn bổ tài sản của công ty thay đổi không nhiều, duy nhất chỉ có khoản phải thu ngắn hạn khách hàng của công ty có chiều hướng tăng thêm.

Có thể kết luận kết quả kinh doanh của công ty đang tăng trưởng rất tốt, đặc biệt cơ cấu vốn rất an toàn làm nền tảng cho sự tăng trưởng trong tương lai của công ty.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Phần 2: Phân tích khoản phải thu, hiệu quả quản lý hàng tồn kho, giá trị thặng dư

Phân tích khoản phải thu

Các khoản phải thu của công ty có xu hướng tăng dần qua các năm và đặc biệt tăng mạnh trong năm 2020. Trong đó, phải thu ngắn hạn khách hàng tăng mạnh từ 153 tỷ đồng năm 2018 lên 377 tỷ đồng năm 2019 và 528 tỷ đồng năm 2020. Tuy phải thu ngắn hạn khách hàng có tăng lên nhưng công ty chưa xuất hiện rủi ro không thu được tiền. Vòng quay khoản phải thu của công ty đã có sự tăng trưởng trở lại trong năm 2020 đạt 5,2 vòng/năm, kì thu tiền đạt 70,2 ngày/kì. Nói về kì thu tiền của công ty, với doanh thu tăng trưởng rất tốt trong những năm qua kèm với kì thu tiền của công ty đang có chiều hướng biến động tích cực trở lại trong thời gian gần đây, qua đó có thể thấy được rằng công ty rất tích cực thu hồi nợ bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Xét biến động khoản phải thu trong 4 Quý gần nhất, các chỉ tiêu biến động không nhiều, duy chỉ có phải thu ngắn hạn khách hàng của công ty tăng lên 528 tỷ đồng tương ứng tăng 122 tỷ đồng. So với lợi nhuận sau thuế báo cáo của công ty là 391 tỷ đồng thì công ty vẫn có thực thu được lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, VPV cho rằng công ty vẫn nên chú trọng vào kiểm soát biến động khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng ở mức ổn định và không nên để giá trị của chỉ tiêu này tăng thêm nhằm đảm bảo nguồn vốn lưu động cũng như đảm bảo an toàn tài chính cho công ty.

Khoản phải thu dài hạn của công ty không chiếm tỷ trọng lớn cũng phần nào nói lên việc công ty đã tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.

Phân tích hiệu quả quản lý hàng tồn kho

Trong giai đoạn 2016-2019, cơ cấu hàng tồn kho được phân bổ tập trung phần lớn vào nguyên liệu, vật liệu. Thành phẩm của công ty không có dấu hiệu bị tồn đọng nhiều. Qua đó, VPV thấy được rằng công ty có chiến lược sản xuất tương ứng với đầu ra. Có nghĩa là đầu ra được công ty xây dựng trước sau đó mới đẩy mạnh hoạt động sản xuất – hay nói cách khác là sản xuất theo đơn đặt hàng. Với doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua cùng với cơ cấu hàng tồn kho được giữ ở mức ổn định, không tồn nhiều thành phẩm, chứng tỏ hoạt động kinh doanh của công ty đang có diễn biến rất tốt. Vòng quay hàng tồn kho của công ty tăng trong giai đoạn 2018-2020, số ngày của 1 vòng quay hàng tồn kho giảm còn 49,1 ngày cũng cho biết là công ty đang sử dụng chiến lược sản xuất đến đâu nhập tồn kho đến đó và không đầu cơ tích trữ lượng lớn hàng tồn kho để hưởng lợi chiết khấu từ giá nguyên vật liệu. Chiến lược này có tác động tích cực là đảm bảo dòng vốn lưu động của công ty luôn được dồi dào. Nói về hàng tồn kho, trong tương lai công ty dự tính sẽ tích trữ nhiều hàng tồn kho hơn do yếu tố cạnh tranh về nguồn nguyên liệu đầu vào.

Tựu chung lại, chúng ta thấy được rằng hiệu quả quản lý hàng tồn kho của DHC là rất tốt.

Phân tích giá trị thặng dư

Xét đến giá trị thặng dư qua các năm của DHC, công ty không có chiến lược gia tăng giá trị thặng dự trong giai đoạn 2016-2020, thay vào đó, công ty đưa toàn bộ nguồn lợi nhuận làm ra vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong tương lai, DHC có thể lựa chọn tích lũy giá trị thặng dư nhằm giá tăng năng lực tài chính và chuẩn bị kỹ lưỡng cho thời điểm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình khi cần thiết.

(Giá trị thặng dư được phân tích dựa trên lập luận rằng các công ty sau khi kinh doanh đều cần có một khoản tiền tiết kiệm, khoản tiền này sẽ được gửi vào ngân hàng nhằm mục đích tạo ra doanh thu tài chính cho công ty trong thời gian công ty tích lũy tài sản cho đến một thời điểm, công ty sẽ tiến hành sử dụng số tiền này để xây dựng thêm nhà máy, mở rộng các cửa hàng – gọi là mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Giá trị thặng dư rất quan trọng vì nó chứng mình cho việc công ty làm ăn có lợi nhuận và tích lũy được tài sản thực bằng tiền, từ đó tạo tiền đề cho hoạt động mở rộng quy mô – yếu tố tác động trực tiếp đến tính chất tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp).

_______________________________________________________________________________________________________________________

Phần 3: Phân tích hoạt động đầu tư

DHC không phân bổ nhiều vốn vào các hoạt động đầu tư tài chính và đầu tư vào công ty liên kết.

Nhà máy Giấy Giao Long giai đoạn 2 được công ty xây dựng từ năm 2016, hoàn thành và đi vào hoạt động năm 2019. Trong năm 2020, VPV thấy tiếp tục xuất hiện chi phí xây dựng dở dang Nhà máy Giấy Giao Long 2 cho thấy công ty đang có hoạt động cải tạo hoặc mở rộng năng lực sản xuất của Nhà máy này.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Phần 4: Các yếu tố định tính

Đến năm 2020, phát triển thành doanh nghiệp vững mạnh, lấy 02 dòng sản phẩm giấy kraft – bao bì carton làm trọng tâm phát triển.

Phương châm hành động: Khép kín quy trình sản xuất – phát triển quy mô năng lực – nâng cao hiệu quả.

Thu hút vốn đầu tư để nâng cấp công nghệ sản xuất và tập trung nguồn lực vào các sản phẩm chủ lực.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

 • Công ty đề ra mục tiêu cải tiến công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành.
 • Bên cạnh đó công ty cũng chú trọng nghiên cứu phát triển sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường vừa đáp ứng tiêu dùng vừa củng cố nền tảng phát triển của công ty.
 • Đẩy mạnh mở rộng thị trường nội địa, xây dựng và quảng bá thương hiệu Dohaco nhằm tăng năng lực cạnh tranh của các sản phẩm trước các đối thủ trong và ngoài nước. Ngoài ra công ty cũng chú trọng tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sang thị trường các nước trong khu vực.

Nguyên liệu đầu vào

 • Nguyên liệu đầu vào cho các sản phẩm của Công ty đa số là từ giấy OCC – giấy phế liệu (chiếm khoảng 60% giá vốn hàng bán) và toàn bộ phải mua ngoài. Kể từ ngày nhà máy Giao Long 2 đi vào hoạt động, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào của DHC phải cần nhiều hơn so với trước đây để có thể đạt tối đa công suất.
 • Do tác động từ các chính sách quản lý phế liệu từ năm 2018, tình trạng thiếu hụt giấy OCC dần gia tăng dẫn đến việc các doanh nghiệp trong nước tranh giành thu mua nguồn giấy phế liệu nội địa để duy trì sản xuất.
 • Để tránh rủi ro nguyên vật liệu đầu vào, DHC cần tích trữ nguồn nguyên liệu nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, hoạch định chính sách sử dụng nguyên vật liệu hợp lý cho từng thời kỳ, tìm thêm nguồn thu mua nguyên vật liệu từ nước ngoài để đảm bảo việc cung ứng kịp thời khi có sự cố thiếu hụt nguồn nguyên vật liệu trong nước.

Thuận lợi đối với công ty

 • Xuất khẩu giấy bao bì và bao bì giấy có nhiều cơ hội vào thị trường ưu đãi thuế từ các hiệp định thương mại mới CPTPP, Việt Nam – EU và các hiệp định phát triển sâu, toàn diện.
 • Vấn đề bảo vệ môi trường trên toàn thế giới đang được quan tâm về việc hạn chế rác thải nhựa và khuyến khích sử dụng bao bì giấy trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nền kinh tế lớn. (Như vậy nhu cầu sử dụng giấy bao bì của DHC còn rất lớn).
 • DHC có lợi thế cạnh tranh về giá bán so với các nhà máy FDI kể cả khi DHC không thể chuyển hóa hoàn toàn mức tăng giá của nguyên vật liệu vào giá bán bởi Nhà máy Giao Long 2 có mức đầu tư thấp hơn.
 • DHC đã khẳng định bản thân là nhà sản xuất bao bì lớn trong khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long – nơi tập trung và phát triển mạnh các ngành sản xuất công
  nghiệp, chế biến thực phẩm, dược phẩm, nông sản,… cần phải sử dụng bao bì để đóng gói và vận chuyển. So với khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương), mức độ cạnh tranh ở địa bàn hoạt động của DHC thấp hơn do không có nhiều doanh nghiệp sản xuất bao bì quy mô lớn.

Khó khăn đối với công ty

 • Công ty gặp phải sự canh tranh nguyên vật liệu đầu vào và đầu ra rất quyết liệt từ các doanh nghiệp cùng ngành trong và ngoài nước.
 • Nhà máy nằm xa các khách hàng lớn làm chi phí vận chuyển tăng cao.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Phần 5: Định giá P/E

Với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 115,8% cùng sức cầu rất lớn về sản phẩm của công ty, VPV nhận định rất tích cực về tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre. Ngay trong năm dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp có tác động không nhỏ đến toàn bộ nền kinh tế trên thế giới thì đối với DHC giường như tác động xấu là không đáng kể.

Nhưng với tiêu chí thận trọng, VPV dự tính lợi nhuận sau thuế năm 2021 và 2022 mỗi năm sẽ tăng trưởng 30% so với cùng kỳ tương đương lợi nhuận sau thuế năm 2021 của DHC sẽ đạt 509 tỷ đồng và năm 2022 sẽ đạt 662 tỷ đồng.

Hiện nay, DHC đang có giá thị trường là 77.000 đồng/cổ phiếu tương ứng E/P = 11.8% là mức định giá tương đối hấp dẫn. VPV dự tính giá mua cổ phiếu DHC sẽ quanh vùng 72.800 đồng – 77.000 đồng. Giá mục tiêu kỳ vọng cho năm 2021 sẽ là 91.000 đồng tương đương P/E fw = 10.

HẾT

_______________________________________________________________________________________________________________________

VPV Investment – Thành viên phân tích: Nguyễn Thanh Tú (03 9894 6666)

Link nhóm tư vấn zalo: https://zalo.me/g/kvubcp949

Link nhóm tư vấn WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/ITrue2eMVPkBOTjYwy3j5S

Nhấn vào đây để đăng ký mở tài khoản chứng khoán !!!

Đăng nhập tham gia cộng đồng

Đăng ký