GÓC CƠ BẢN: ABI – Cổ phiếu dành cho người đầu tư dài hạn

Thông tin về Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp – Mã cổ phiếu: ABI

 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm Phi nhân thọ; Đầu tư tài chính và ngành nghề kinh doanh khác
 • Địa bàn kinh doanh: Công ty được phép hoạt động trong và ngoài nước theo quy định pháp luật
 • Mạng lưới Công ty gồm 1 trụ sở chính tại Hà Nội và 10 Chi nhánh khác trên toàn quốc.

Định hướng phát triển

 • Về phát triển sản phẩm dịch vụ: đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp bảo hiểm có mô hình kênh phân phối bảo hiểm qua nân hàng với vị thế hàng đầu trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.
 • Về hiệu quả kinh doanh: về doanh thu, ABIC phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân từ 10%-15%/năm; Về lợi nhuận, phấn đấu tăng trưởng trung bình 3%-10%/năm; Về cổ tức, đảm bảo tỷ lệ ngang bằng với mức chi trả của các thị trường bảo hiểm (khoảng 10%-19%/năm/1 cổ phần).
 • Về năng lực cạnh tranh: Duy trì trong nhóm 10 doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh có hiệu quả.
 • Về thị trường khách hàng: ABIC trở thành doanh nghiệp đi đầu trong phát triển hoạt động kinh doanh vào khu vực nông nghiệp, nông thôn.
 • Về quản trị rủi ro: Đảm bỏa các hoạt động được đánh giá, kiểm soát thường xuyên; xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro nội bộ theo từng mảng nghiệp vụ; nâng cao tính tuân thủ nội bộ.
 • Về quản trị điều hành: Ổn định tổ chức, điều chỉnh lại mô hình tổ chức tại Trụ sở chính và Chi nhánh theo hướng ít gây xáo trộn; Thực hiện phân cấp phân quyền cho các đơn vị theo nhóm nghiệp vụ, năng lực quản lý của từng Chi nhánh.

Sản phẩm bảo hiểm của công ty gồm có: Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, bảo hiểm tàu thủy, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm con người, bảo hiểm trách nhiệm chung và bảo hiểm xe cơ giới. Phần lớn các rủi ro trong các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ thường được bảo hiểm trong thời hạn 12 tháng.

Kế hoạch phát triển trong tương lai: Tiếp tục khai thác thị trường truyền thống, tập trung nguồn lực phát triển mô hình kênh phân phối Bancassurance, lấy khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân làm thị trường chủ đạo.

Kết quả kinh doanh 05 năm gần nhất:

Năm 2016: LNST đạt 111,1 tỷ đồng (tăng trưởng 35,8% so với cùng kỳ)

Năm 2017: LNST đạt 128,3 tỷ đồng (tăng trưởng 15,5% so với cùng kỳ)

Năm 2018: LNST đạt 171,7 tỷ đồng (tăng trưởng 33,8% so với cùng kỳ)

Năm 2019: LNST đạt 242,4 tỷ đồng (tăng trưởng 41,2% so với cùng kỳ)

Năm 2020: LNST đạt 293 tỷ đồng (tăng trưởng 20,8% so với cùng kỳ)

Năm 2021, ABIC đặt kế hoạch doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng tối thiểu 8% so với năm 2020 nhưng lợi nhuận trước thuế lại giảm. Qua những gì ABIC đã làm được trong quá khứ thì VPV nhận thấy công ty đã đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng so với năng lực của mình.

VPV dự tính năm 2021 và 2022, ABIC sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế là 20%/năm thấp hơn so với mức tăng trưởng trung bình trong giai đoạn 2016-2020 là 29,4%/năm tương đương với lợi nhuận sau thuế năm 2021 và 2022 lần lượt đạt 351 tỷ đồng và 421,9 tỷ đồng.

Định giá cổ phiếu

 • Giá mua dự tính: 42.000 đồng
 • Giá mục tiêu nắm giữ 01 năm: 82.500 đồng (lãi 96,4%)
 • Giá mục tiêu nắm giữ 02 năm: 99.000 đồng (lãi 135,7%)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nhóm phân tích VPV Investment

Thành viên phân tích: Nguyễn Thanh Tú

Số điện thoại liên hệ/zalo: 03 9894 6666

Link nhóm tư vấn zalo: https://zalo.me/g/kvubcp949

Nhấn vào đây để đăng ký mở tài khoản chứng khoán !!!

 

ABI

Đăng nhập tham gia cộng đồng

Đăng ký