Bước 8: Lãi Kép

Theo Albert Einstein, lãi kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Vì sao nó lại đẹp đến vậy thì sau đây Tú xin trình bày sơ lược về lãi kép để các bạn hiểu được sức mạnh của lãi kép.

Giả định rằng, Tú đang nắm giữ 100.000 cổ phiếu FPT giá 50.000 đồng/cổ phiếu vào năm 2016 tương đương giá trị 5.000.000.000 đồng ( 5 tỷ đồng).

Trường hợp 1: FPT có lịch trình chi trả cổ tức như sau:

Năm 2016: Trả cổ tức tiền mặt là 20% (tương đương tổng cổ tức trong năm là 2.000 x 100.000 = 200.000.000 đồng)

Năm 2017: Trả cổ tức tiền mặt 20% (tương đương tổng cổ tức trong năm là 2.000 x 100.000 = 200.000.000 đồng)

Năm 2018: Trả cổ tức tiền mặt 20% (tương đương tổng cổ tức trong năm là 2.000 x 100.000 = 200.000.000 đồng)

Năm 2019: Trả cổ tức tiền mặt là 20% (tương đương tổng cổ tức trong năm là 2.000 x 100.000 = 200.000.000 đồng)

Năm 2020: Trả cổ tức tiền mặt là 20% (tương đương tổng cổ tức trong năm là 2.000 x 100.000 = 200.000.000 đồng)

Như vậy tổng cổ tức bạn nhận được sẽ là 1.000.000.000 đồng ( 1 tỷ đồng).

Suất sinh lợi trên vốn đầu tư sẽ là 1 tỷ/5 tỷ đồng = 20%

Trường hợp 2: Tiếp đến giả định rằng, Tú sẽ tiếp tục tái đầu tư bằng nguồn tiền cổ tức tiền mặt bằng việc mua thêm cổ phiếu FPT ở giá 50.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy số lượng cổ phiếu và cổ tức sẽ được thay đổi như sau:

  • Năm 2016: Nhận 200.000.000 đồng cổ tức tiền mặt, mua thêm 4.000 cổ phiếu FPT, tổng số cổ phiếu sau mua là 104.000 cổ phiếu
  • Năm 2017: Cổ tức tiền mặt nhận được sẽ bằng 2.000 x 104.000 = 208.000.000 đồng (nhiều hơn 8 triệu đồng so với Trường hợp 1)

Tú tiến hành mua thêm 4.000 cổ phiếu FPT giá 50.000 đồng/cổ phiếu, tổng số cổ phiếu sau mua là 108.000 cổ phiếu

  • Năm 2018: Cổ tức tiền mặt nhận được sẽ bằng 2.000 x 108.000 = 216.000.000 đồng ( nhiều hơn 10,5 triệu đồng so với Trường hợp 1)

Tú tiến hành mua thêm 4.200 cổ phiếu FPT giá 50.000 đồng/cổ phiếu, tổng số cổ phiếu sau mua là 112.200 cổ phiếu

  • Năm 2019: Cổ tức tiền mặt nhận được sẽ bằng 2.000 x 112.200  = 224.400.000 đồng (nhiều hơn 24,4 triệu đồng so với Trường hợp 1)

Tú tiến hành mua thêm 4.300 cổ phiếu FPT giá 50.000 đồng/cổ phiếu, tổng số cổ phiếu sau mua là 116.500 cổ phiếu

  • Năm 2020: Cổ tức tiền mặt nhận được sẽ bằng 2.000 x 116.500 = 233.000.000 đồng (nhiều hơn 33 triệu đồng so với Trường hợp 1)

Như vậy tổng số cổ tức tiền mặt Tú nhận được ở Trường hợp 2 sẽ là 1.081.400.000 đồng (nhiều hơn 81,4 triệu đồng so với Trường hợp 1)

Suất sinh lời trên vốn đầu tư sẽ bằng 1.081.400.000/5.000.000.000 = 22,63%

Đây là với giả sử Tú liên tục mua cổ phiếu FPT với giá 50.000 đồng/cổ phiếu, nếu Tú có thể mua thấp hơn giá 50.000 đồng/cổ phiếu, suất sinh lợi trên vốn đầu tư có thể tăng thêm và nếu tiếp tục chiến lược tái đầu tư liên tục như thế này cho đến năm thứ 10, Tú sẽ ngày càng nhận được nhiều cổ tức bằng tiền mặt hơn nữa.

Như trên là toàn bộ nội dung về lãi kép, bạn nhận được cổ tức, tái đầu tư mua cổ phiếu và ngày càng nhận nhiều cổ tức hơn. Lãi kép còn có thể đến từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và nhận được nhiều hơn cổ tức bằng tiền mặt từ số cổ phiếu đó bằng những đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu của doanh nghiệp.

Nếu chưa hiểu, các bạn có thể đọc thêm về lãi kép tại website này: https://thebank.vn/blog/15464-gui-tiet-kiem-lai-suat-kep-tang-them-loi-cho-so-tien-cua-ban.html

_______________________________________________________________________________________________________________________

Các bạn nhấn vào đây để đọc tiếp Bước 9: Nên tìm môi giới hay tự mình đầu tư

Để được hỗ trợ tốt hơn nữa, các bạn vui lòng tham gia nhóm zalo của mình: https://zalo.me/g/kvubcp949

Các bạn cần mở tài khoản chứng khoán liên hệ số điện thoại & zalo sau của mình: 03 9894 6666

 

 

Đăng nhập tham gia cộng đồng

Đăng ký