Bước 4: Các loại lệnh giao dịch chứng khoán theo từng Sàn (LO, MP, ATO, ATC, MTL, MOK, MAK)

Chào các bạn, ở bước thứ 4, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các loại lệnh giao dịch chứng khoán theo từng sàn như lệnh LO, MP, ATC, ATO, MTL, MOK. MAK, PLO.

Ở TTCKVN có 3 Sàn giao dịch gồm HOSE, HNX và UPCOM. Lệnh giao dịch được phân theo từng Sàn tuy có gây chút khó khăn đối với những người mới tham gia thị trường nhưng nếu sử dụng nhiều trong vòng 3 tháng, các bạn có thể thuần thục được các lệnh này rất hiệu quả tùy theo nhu cầu giao dịch của từng người. Sau đây VPVers xin giới thiệu các loại lệnh giao dịch được quy định tương ứng với từng Sàn giao dịch.

Sàn HOSE (thuộc Sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh)

 • Lệnh LO (Limit Order): có nghĩa là lệnh giới hạn. Ở đây chứ “giới hạn” đã nói lên ý nghĩa của nó. Có nghĩa lệnh giao dịch này được giới hạn bằng số tuyệt đối. Lệnh LO đặt được trong thời gian của toàn bộ các phiên giao dịch (ngoại trừ phiên giao dịch Thỏa thuận từ 14h45 đến 15h00)

Xem Thời gian các Phiên giao dịch trong ngày tại đây

Ví dụ cách đặt lệnh:

 • Phiên giao dịch: Phiên khớp lệnh định kỳ (hoặc phiên khớp lệnh liên tục đều được)
 • Lệnh giao dịch: MUA
 • Mã cổ phiếu: VNM (CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk)
 • Số lượng cổ phiếu: 10.000 cổ phiếu
 • Giá đặt: 100 (hệ số x 1000 đồng – tương ứng 100.000 đồng/cổ phiếu)

Ở đây giá đặt 100.000 đồng/cổ phiếu chính là lệnh LO ( ý nghĩa là lệnh Mua được giới hạn bởi giá chào mua cao nhất là 100.000 đồng/cổ phiếu)

 • Lệnh ATO (At The Openning): có nghĩa là lệnh giao dịch xác định giá mở cửa vì thế chỉ đặt được trong Phiên giao dịch Khớp lệnh định kỳ từ 9h – 9h15′. Lệnh ATO còn được gọi là lệnh mua hoặc bán bằng mọi giá. Chính vì thế, lệnh ATO được quyền ưu tiên khớp lệnh trước lệnh giới hạn LO bởi vì Lệnh ATO sẽ mua hoặc bán cổ phiếu bằng bất kỳ giá nào dù giá cổ phiếu đang cao hay thấp.

Ví dụ cách đặt lệnh:

 • Phiên giao dịch: Phiên khớp lệnh định kỳ (xác định giá mở cửa)
 • Lệnh giao dịch: MUA
 • Mã cổ phiếu: VNM (CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk)
 • Số lượng cổ phiếu: 10.000 cổ phiếu
 • Giá đặt: ATO

Khi đã đặt lệnh mua ATO thì Nhà đầu tư đã chắc chắn mua được cổ phiếu VNM (ngoại trừ việc không có ai đang BÁN cổ phiếu – vì không ai bán thì sẽ không thể mua được của ai)

 • Lệnh ATC (At The Close): có nghĩa là lệnh giao dịch xác định giá đóng cửa vì thế chỉ đặt được trong Phiên giao dịch Khớp lệnh định kỳ từ 14h30′-14h45′. Lệnh ATC cũng được gọi là lệnh mua hoặc bán bằng mọi giá. Vì vậy, lệnh ATC cũng đượcq uyền ưu tiền khớp lệnh trước lệnh giới hạn LO tương tự như lệnh ATO.

Ví dụ cách đặt lệnh:

 • Phiên giao dịch: Phiên khớp lệnh định kỳ (xác định giá đóng cửa)
 • Lệnh giao dịch: MUA
 • Mã cổ phiếu: VNM (CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk)
 • Số lượng cổ phiếu: 10.000 cổ phiếu
 • Giá đặt: ATC

Khi đã đặt lệnh bán ATC thì Nhà đầu tư đã chắc chắn bán được cổ phiếu VNM (ngoại trừ việc không có ai đang MUA cổ phiếu – vì không ai Mua thì sẽ không thể bán được cho ai)

 • Lệnh MP (Market Price): là lệnh thị trường, có nghĩa là lệnh giao dịch mua cổ phiếu ở mức giá bán thấp nhất hoặc bán cổ phiếu ở mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Nếu khối lượng đặt lệnh chưa được khớp hết ở lần đầu tiên thì lệnh MP sẽ tiếp tục khớp lệnh ở các mức giá tiếp theo cho tới khi khớp lệnh hết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán hoặc chào mua. Có nghĩa là lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn LO và chào mua cao hơn 1 bước giá (nếu là lệnh Mua) hoặc chào bán thấp hơn 1 bước giá (nếu là lệnh Bán).

Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá Trần đối với lệnh thị trường mua hoặc giá sàn đối với lệnh thị trường bán thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạnh mua tại giá Trần hoặc lệnh giới hạn bán ở giá Sàn.

Ví dụ cách đặt lệnh:

 • Phiên giao dịch: Phiên khớp lệnh liên tục
 • Lệnh đặt: MUA
 • Mã cổ phiếu: VNM (CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk)
 • Số lượng cổ phiếu: 16.000 cổ phiếu
 • Giá đặt: MP

Thứ tự khớp lệnh sẽ như sau:

Khớp lệnh mua toàn bộ 6.000 cổ phiếu VNM giá 101.6 (tổng đã mua 6.000/16.000 cổ phiếu)

Khớp lệnh mua toàn bộ 8.000 cổ phiếu VNM giá 101.7 (tổng đã mua 14.000/16.000 cổ phiếu)

Khớp lệnh mua thêm 2.000 cổ phiếu VNM giá 101.8 (tổng đã mua 16.000/16.000 cổ phiếu)

LƯU Ý: Đừng ngại đọc lại 1 lần hoặc 2 lần nữa nếu bạn chưa hiểu và đọc chậm để hiểu rõ.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Sàn HNX (thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Sàn HNX không có phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa mà chỉ có phiên khớp lệnh định kỳ giá đóng cửa nên không tồn tại lệnh ATO mà chỉ tồn tại các lệnh LO, ATC.

Một số lệnh giao dịch khác trên sàn HNX được áp dụng được kể tới như MTL, MOK, MAK, PLO. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các lệnh giao dịch này có ý nghĩa như thế nào?

 • Lệnh MTL (Market to Limit): là lệnh thị trường, sau khi khớp lệnh mua hoặc bán tại Giá 1 nếu còn dư thì phần dư đó sẽ chuyển thành lệnh giới hạn LO được đặt tại mức giá khớp lệnh.

Ví dụ cách đặt lệnh:

 • Phiên giao dịch: Phiên khớp lệnh liên tục
 • Lệnh đặt: MUA
 • Mã cổ phiếu: VNM (CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk)
 • Số lượng cổ phiếu: 10.000 cổ phiếu
 • Giá đặt: MTL

So khớp lệnh và diễn biến lệnh sẽ như sau:

Khớp lệnh mua toàn bộ 6.000 cổ phiếu VNM giá 101.6 (tổng đã mua 6.000/10.000 cổ phiếu), còn lại 4.000 cổ phiếu chưa mua được sẽ chuyển thành lệnh Chào Mua giá 101.6 (chính là mức giá vừa khớp lệnh giao dịch)

 • Lệnh MOK (Fill or Kill Order): là lệnh thị trường, lệnh MOK yêu cầu phải được khớp lệnh đủ toàn bộ khối lượng đã đặt, nếu không đủ sẽ hủy (nói ngắn gọn là khớp toàn bộ hoặc hủy)

Ví dụ cách đặt lệnh:

 • Phiên giao dịch: Phiên khớp lệnh liên tục
 • Lệnh đặt: MUA
 • Mã cổ phiếu: CTS (CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam)
 • Số lượng cổ phiếu: 100.000 cổ phiếu
 • Giá đặt: MOK

Vì bên bán chỉ còn 76.000 cổ phiếu đang chào bán giá Trần (xem Biên độ dao động, giá Trần và giá Sàn tại đây) trong khi khối lượng đặt mua là 100.000 cổ phiếu ( 76.000 < 100.000: không đủ khối lượng để khớp toàn bộ lệnh mua MOK nên lệnh này bị hủy)

Lệnh MOK theo hướng dẫn của VPVer thì bạn sẽ sử dụng khi muốn mua một lô chứng khoán lớn trên thị trường.

 • Lệnh MAK (Fill and Kill Order): là lệnh thị trường, lệnh MAK chỉ yêu cầu được thực hiện khớp lệnh toàn bộ hoặc một phần, phần cổ phiếu chưa khớp sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh.

Ví dụ cách đặt lệnh:

 • Phiên giao dịch: Phiên khớp lệnh liên tục
 • Lệnh đặt: MUA
 • Mã cổ phiếu: CTS (CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam)
 • Số lượng cổ phiếu: 100.000 cổ phiếu
 • Giá đặt: MAK

Lệnh MAK này sẽ khớp lệnh toàn bộ 76.000 cổ phiếu CTS và phần còn lại là 100.000 – 76.000 = 24.000 cổ phiếu sẽ bị hủy trên hệ thống.

Lệnh PLO (Post Limit Order): là lệnh giới hạn, được sử dụng riêng sau phiên xác định giá đóng cửa ATC (từ 14h45′ đến 15h00′), lệnh PLO đại diện cho việc mua\bán cổ phiếu tại 01 mức giá duy nhất chính là giá đóng cửa của phiên giao dịch ATC.

Ví dụ cách đặt lệnh:

 • Phiên giao dịch: Phiên khớp lệnh sau giờ (gọi là phiên PLO)
 • Lệnh đặt: MUA
 • Mã cổ phiếu: VCS (CTCP VICOSTONE)
 • Số lượng cổ phiếu: 100.000 cổ phiếu
 • Giá đặt: PLO

Lệnh PLO sẽ chỉ được giao dịch (gồm cả mua và bán) ở một mức giá duy nhất chính là mức giá ở cột Khớp lệnh, chính là giá 79.7 cho đến kết thúc phiên giao dịch sau giờ.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Sàn UPCOM (thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Ở sàn UPCOM, Nhà đầu tư chỉ được sử dụng duy nhất một lệnh giao dịch đó là lệnh giới hạn LO.

LƯU Ý: Đừng ngại đọc lại 1 lần hoặc 2 lần nữa nếu bạn chưa hiểu và đọc chậm để hiểu rõ.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nhấn vào đây!!! để đọc tiếp “Bước 5: Cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng, ngày giao dịch không hưởng quyền, chia cổ phiếu thưởng”

Để được hỗ trợ tốt hơn nữa, các bạn vui lòng tham gia nhóm zalo của mình: https://zalo.me/g/kvubcp949

Liên hệ để mở tài khoản chứng khoán tại VPS: 03 9894 6666

 

 

Đăng nhập tham gia cộng đồng

Đăng ký