Bước 3: Tìm hiểu về thời gian giao dịch và quy định bù trừ thanh toán

Chào các bạn,  ở bước tiếp theo trong quá trình tìm hiểu về đầu tư chứng khoán, bạn cần biết về thời gian giao dịch trên các Sàn giao dịch để tiện cho việc sắp xếp thời gian tham gia.

THỜI GIAN GIAO DỊCH TRÊN CÁC SÀN HOSE, HNX, UPCOM

Trong thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) đối với mỗi Sở giao dịch lại có khung thời gian giao dịch khác nhau.

Thời gian giao dịch trên HOSE (HSX – VNINDEX)

Ở phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa chúng ta có thể đặt giá mua là lệnh giới hạn tức là bằng số hoặc lệnh bằng chữ là ATO

  • Lệnh ATO là lệnh Mua hoặc Bán bằng mọi giá ở phiên xác định “giá mở cửa”, những người đặt lệnh ATO sẽ được ưu tiên khớp lệnh trước những người có giá đặt mua cổ phiếu bằng số giới hạn.

Ví dụ: Mua cổ phiếu VNM giá ATO sẽ được ưu tiên khớp trước lệnh Mua cổ phiếu VNM giá 120.000 đồng.

  • Lệnh ATC là lệnh Mua hoặc Bán bằng mọi giá ở phiên xác định “giá đóng cửa”, những người đặt lệnh ATC sẽ được ưu tiên khớp trước những người có giá đặt mua cổ phiếu bằng số giới hạn.

Ví dụ: Mua cổ phiếu VNM giá ATC sẽ được ưu tiên khớp trước lệnh Mua cổ phiếu VNM giá 125.000 đồng.

______________________________________________________________

Thời gian giao dịch trên HNX-INDEX

Ở sàn HNX không có phiên “Khớp lệnh định kỳ mở cửa” mà chỉ có phiên “Khớp lệnh định kỳ đóng cửa” là phiên ATC.

Đặc biệt chú ý, sàn HNX có phiên “Khớp lệnh sau giờ giao dịch PLO”, sở dĩ gọi như vậy vì trong thời gian từ 14h45 – 15h00, Nhà đầu tư chỉ có thể mua cổ phiếu tại giá đóng cửa của phiên ATC và phần giá sẽ đặt là chữ PLO.

Ví dụ: Giá đóng cửa của cổ phiếu SHS ngày 19/01/2021 là 29.900 đồng, Nhà đầu tư chỉ có thể mua cổ phiếu SHS tại giá 29.900 đồng trong khung thời gian từ 14h45-15h00. Lệnh giao dịch sẽ là như sau: Mua cổ phiếu SHS, giá PLO.

______________________________________________________________

Thời gian giao dịch trên UPCOM

Ở sàn UPCOM không có phiên ATO và ATC mà chỉ có phiên giao dịch Khớp lệnh liên tục & Thỏa thuận.

Lưu ý:

Tại Sàn UPCOM có “Giá Tham chiếu của ngày hôm nay” = “Giá trung bình ngày hôm qua” chứ không phải là “Giá giao dịch cuối cùng ngày hôm qua”.

Tại sàn HOSE và HNX có “Giá tham chiếu ngày hôm nay” = “Giá giao dịch cuối cùng của ngày hôm qua”

______________________________________________________________

THỜI GIAN BÙ TRỪ THANH TOÁN

Khi Nhà đầu tư mua cổ phiếu, cần phải sau 2 ngày cổ phiếu mới về tài khoản, mọi người cùng theo dõi bảng sau:

  • Ngày mua được gọi là ngày T0 và ngày cổ phiếu về tài khoản được gọi là ngày T2.
  • Như ở trong hình ảnh trên, ta mua vào Thứ 2 thì 16h30 Thứ 4 cổ phiếu mới về tài khoản và lúc đó đã hết giờ giao dịch, vì thế mà ngày hôm sau tức là T3 chúng ta mới có thể bán cổ phiếu trong tài khoản.

Tương tự với chiều bán. Khi Nhà đầu tư bán cổ phiếu, cần phải 2 ngày sau tiền bán cổ phiếu mời về tài khoản.

Ngày bán được gọi là ngày T0 và ngày tiền bán cổ phiếu về tài khoản được gọi là ngày T2.

Như ở trong hình ảnh trên, ta bán cổ phiếu vào Thứ 6 thì 16h30 Thứ 3 tiền bán cổ phiếu mới về tài khoản và vì thế mà ngày hôm sau tức là ngày T3 chúng ta mới có thể mua cổ phiếu bằng khoản tiền bán cổ phiếu.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nhấn vào đây!!! để đọc tiếp “Bước 4: Các loại lệnh giao dịch chứng khoán theo từng Sàn”

Để được hỗ trợ tốt hơn nữa, các bạn vui lòng tham gia nhóm zalo của mình: https://zalo.me/g/kvubcp949

Liên hệ để mở tài khoản chứng khoán tại VPS: 03 9894 6666

 

 

Đăng nhập tham gia cộng đồng

Đăng ký