Bước 10: Điều kiện niêm yết cổ phiếu trên Sàn HOSE, HNX, UPCOM

Chào các bạn, trong bài viết này mình sẽ cho các bạn biết về điều kiện niêm yết cổ phiếu trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCOM. Chúng ta cần phải quan tâm điều này vì khi hiểu rõ, các bạn sẽ hoàn thành bước lọc cổ phiếu đầu tiên trước khi lựa chọn doanh nghiệp và bắt đầu phân tích. Tuy nhiên có những doanh nghiệp đủ điều kiện niêm yết trên HOSE nhưng vẫn chưa có ý định chuyển Sàn có thể vì lý do thời điểm chưa chín muồi đối cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng đọc.

Mình đã tổng hợp các thông tin trên từ các nguồn như Luật chứng khoán, Nghị định 58/2012/NĐ-CP, Quy chế niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và một số nguồn tin báo chí khác.

Đọc phía trên rất dài nhưng tựu chung lại mình nhận định rằng, nhưng công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là những công ty có vốn điều lệ lớn hơn, có kinh nghiệm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần lâu hơn, số cổ phiếu có quyền biểu quyết được nhiều người nắm giữ hơn (mang tính đại chúng rộng lớn hơn). Tuy nhiên, vẫn có những công ty đạt đủ điều kiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ví dụ như cổ phiếu VCS của Công ty Cổ phần VICOSTONE (tính đến thời điểm viết bài là 30/03/2021). Phân tích về Công ty Cổ phần VICOSTONE thì thấy rằng năng lực hoạt động sản xuất, kinh doanh và năng lực tài chính rất tốt và còn tốt hơn nhiều doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhưng đa phần những công ty kinh doanh hiệu quả và có vốn điều lệ lớn đều hướng tới niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thị trường chứng khoán, người ta thường nói rằng những công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh làm ăn tốt hơn những công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (bao gồm HNX và UPCOM). Điều này cũng có phần đúng nhưng không phải là tuyệt đối. Các bạn có thể sử dụng tiêu chí niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán nào làm một tiêu chí Lọc cổ phiếu nhưng không nên quá phụ thuộc vào nó. Cơ bản là chúng ta phải Lọc được cổ phiếu, chọn được những công ty làm ăn tốt, minh bạch thông tin, đối xử tốt với các cổ đông để đầu tư.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Mời các bạn xem bước tiếp theo trong Các bước tìm hiểu chứng khoán “Bước 11: Hướng dẫn lọc cổ phiếu”

Để được hỗ trợ tốt hơn nữa, các bạn vui lòng tham gia nhóm zalo của mình: https://zalo.me/g/kvubcp949

Các bạn cần mở tài khoản chứng khoán liên hệ số điện thoại & zalo sau của mình: 03 9894 6666

 

 

Đăng nhập tham gia cộng đồng

Đăng ký