Bài 04_Hướng dẫn đọc “Báo cáo tài chính” – Phần 2

Ở phần tiếp theo này chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính

Báo cáo kết quả kinh doanh

Hình ảnh phía dưới chính là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Khi nhìn vào báo cáo kết quả kinh doanh này thì chúng ta cũng thấy có rất nhiều chỉ tiêu. Nhưng tựu chung lại cách đọc đơn giản là lấy các phần Doanh thu trừ đi các phần Chi phí và sẽ tạo ra kết quả cuối cùng là Lợi nhuận sau thuế.

Một báo cáo kết quả kinh doanh tốt sẽ được thể hiện qua những điểm sau:

 • Doanh thu, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng so với cùng kỳ
 • Hoạt động kinh doanh chính đóng góp tỷ trọng lớn trong lợi nhuận sau thuế

Nếu bạn nào đi sâu hơn có thể tính thêm các chỉ số tài chính như Tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận ròng để biết được vị thế của doanh nghiệp so với các công ty cùng ngành. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể xem ở phần Thuyết minh báo cáo tài chính để bóc tách từng mảng hoạt động của công ty để xem mang nào là mảng mang lại thu nhập chính cho công ty.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thế nào là một báo cáo lưu chuyển tiền tệ tốt?

 • Dòng tiền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dương trong nhiều năm cho biết doanh nghiệp đang chi tiêu ít hơn những gì mà họ kiếm được, đây là nguyên tắc căn bản trong kinh doanh để giúp doanh nghiệp tích lũy được giá trị thặng dư nhằm phục vụ cho mục đích đầu tư mở rộng trong tương lai.
 • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư là số âm nếu doanh nghiệp đầu tư thêm vốn mua sắm các Tài sản cố định nhằm mục đích mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm do công ty thực hiện chị trả các khoản cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Nếu dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm trong quá nhiều năm, Tú nhận xét đây không phải là một tín hiệu tốt cho doanh nghiệp vì doanh nghiệp sẽ không chuẩn bị được nguồn lực để phục vụ cho hoạt động mở rộng sản xuất, kinh doanh trong tương lai (ngoại trừ các doanh nghiệp bất động sản đang trong thời kỳ gom quỹ đất).

Thuyết minh báo cáo tài chính

Những nội dung thông tin chủ yếu được thể hiện tại Bản thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

 1. Tuyên bố về việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam
 2. Giải trình cơ sở đánh giá và chính sách kế toán được áp dụng
 3. Thông tin bổ sung cho các khoản mục được trình bày trong mỗi báo cáo tài chính theo thứ tự trình bày trong báo cáo tài chính
 4. Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu
 5. Những khoản nợ tiềm tàng, những khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
 6. Những thông tin phi tài chính

Nói vắn tắt thì Bản thuyết minh báo cáo tài chính sử dụng để làm rõ các chi tiết các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Hết phần 2

_______________________________________________________________________________________________________________________

Các bạn nhấn vào đây để đọc tiếp Bài 05: Những chỉ số tài chính quan trọng cần nắm rõ

Để được hỗ trợ tốt hơn nữa, các bạn vui lòng tham gia nhóm zalo của mình: https://zalo.me/g/kvubcp949

Các bạn cần mở tài khoản chứng khoán liên hệ số điện thoại & zalo sau của mình: 03 9894 6666

 

 

Đăng nhập tham gia cộng đồng

Đăng ký